Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Sekretessavtal

Sekretessavtal 24 sep 2007 14:24 #12363

Jag vill hålla min nya affärsidé hemlig. Men jag kommer att behöva berätta den för ett antal personer som skulle kunna utnyttja den för egen vinning. Är det vanligt att idéer skäls trots sekretessavtal? Finns fler sätt att skydda sig?

Jag hade tänkt skriva mitt sekretessavtal enligt den här mallen: http://www.ltc.se/infosak/tips/sekretessavtal_ny.htm


Har ni några tips om andra bra mallar får ni gärna säga till :)

SV: Sekretessavtal 24 sep 2007 16:25 #12369

Utan att egentligen veta - men jag tror det är ytterst ovanligt att affärsidéer alls stjäls. Det räcker oftast inte att ha en skiss av en affärsidé för att kunna genomföra den - och därför blir sekretess och sådant intressant först när man gjort mycket grundarbete och på det sättet lagt värde i affärsidén.

Förutom sekretessavtal kan man ju konsultera människor som har väldigt liten anledning att kopiera din affärsidé (till exempel är i en helt annan bransch) och som du har ett grundmurat förtroende för.

SV: Sekretessavtal 29 sep 2007 05:22 #12500


Utan att egentligen veta - men jag tror det är ytterst ovanligt att affärsidéer alls stjäls. Det räcker oftast inte att ha en skiss av en affärsidé för att kunna genomföra den - och därför blir sekretess och sådant intressant först när man gjort mycket grundarbete och på det sättet lagt värde i affärsidén.

Förutom sekretessavtal kan man ju konsultera människor som har väldigt liten anledning att kopiera din affärsidé (till exempel är i en helt annan bransch) och som du har ett grundmurat förtroende för.


Det är sant, tack för tipsen :)

SV: Sekretessavtal 03 okt 2007 11:45 #12639
Med anledning av att A tänker delge B konfidentiell information förbinder sig B att behandla sådan information konfidentiellt enligt de anvisningar som anges nedan:
Med ”konfidentiell information” avses varje upplysning som lämnats av A oavsett om upplysningen finns dokumenterad eller inte. Undantaget detta är:
-  upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från B:s sida mot innehållet i denna förbindelse;
- upplysning, som B kan visa att B redan kände till innan han mottog den från A;
-upplysning, som B mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

B förbinder sig att, under en period om x år från att denna förbindelse undertecknas, inte avslöja konfidentiell information för tredje man, med undantag för utlämnande av information som B enligt lag eller annan författning är skyldig att överlämna till domstol eller annan myndighet.

B får bara använda den konfidentiella informationen under tiden xx-xx och för de ändamål som medges av A. B får inte utan särskild överenskommelse med A använda konfidentiell information för kommersiella ändamål. B skall se till att utlämnande av konfidentiell information från A begränsas till sådan personal hos B som behöver ha kännedom om denna för fullgörande av åtagande gentemot A. Kopiering eller annan återgivning skall endast ske i den utsträckning som är nödvändigt för ändamålet. Alla sådana kopior utgör A:s egendom och skall returneras till A vid utgången av angiven tidsperiod. B skall även se till att B:s personal inte lämnar konfidentiell information till utomstående. Det är B:s ansvar att se till att personal som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information åtar sig att hemlighålla denna information i samma utsträckning som B enligt detta avtal.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av denna sekretessförbindelse och därtill knutna rättsfrågor skall avgöras genom skiljedom enligt svenska lag om skiljemän. Rättegångsbalkens regler om omröstning och rättegångskostnader skall följas. Skiljeförfarandet ska äga rum i ................

Detta sekretessavtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka A och B erhållit var sitt.
........................................................ ........................................................
Ort Datum


........................................................ ........................................................
Anders Andersson Gustaf Gustafsson

Jag hittade den här mallen på internet. Jag tänkte använda den när jag berättar min affärsidé för olika parter; bland annat leverantörer, kunder och rådgivare. Det handlar både om träffar och telefonsamtal med mera.

Skyddar den mig bra? Vad är det som gör att en person inte stjäl idéen och säger att det här avtalet rörde sig om något helt annat? Det skrivs ju inte något om vilken hemlig information det rör sig om...
Om jag och en part skriver under ett avtal, skyddar den mig då alla gånger vi två snackar runtomkring samma idé?

Det står "B förbinder sig att, under en period om x år från att denna förbindelse undertecknas, inte avslöja konfidentiell information för tredje man". Varför ha en tidslängd? Jag kan väl bara sätta 1000 istället för "X".

Det står "B får bara använda den konfidentiella informationen under tiden xx-xx och för de ändamål som medges av A". När jag pratar med de olika parterna är jag inte ute efter någon speciell period, bara de håller hemligheten tills det att idéen blivit allmänt känd. Kan jag inte lika gärna skippa den meningen?

Det står "Skiljeförfarandet ska äga rum i ................". Vad ska jag skriva där?

"A" och "B" måste jag byta ut mot mitt och den andra partens namn eller hur?

Något mer jag bör skriva med eller tänka på?

:)


SV: Sekretessavtal 03 okt 2007 12:10 #12640

Hej RasmusBoye!

Det vanligaste är att ett företag formulerar sekretessavtal både företag - konsult (anställd eller egen företagare), men det kan också ske företag - företag.

1. Avtalet bör börja på följande sätt:

Sekretessavtal mellan part A och part B
Parterna företaget A, firmatecknare NN, organisationsnr XXXXXX-XXXX, och företaget B, firmatecknare QQ, organisationsnr XXXXXX-XXXX, har denna dag tecknat följande sekretessavtal.

Byt ut A och B mot respektive företag som avtalet gäller för. Viktigt också att få med firmatecknare och organisationsnr.

2. Vad gäller skiljedomsförfarande, rekommenderar jag att du läser artikeln om uppdragsavtal. Där finns också en länk till SSC Institute.

Lycka till!
Senast redigerad: 06 jun 2011 11:00 av Patrik Nilsson.

SV: Sekretessavtal 03 okt 2007 12:21 #12641


Hej RasmusBoye!

Det vanligaste är att ett företag formulerar sekretessavtal både företag - konsult (anställd eller egen företagare), men det kan också ske företag - företag.

1. Avtalet bör börja på följande sätt:

Avtal mellan part A och part B
Parterna företaget A, firmatecknare NN, organisationsnr XXXXXX-XXXX, och företaget B, firmatecknare QQ, organisationsnr XXXXXX-XXXX, har denna dag tecknat följande uppdragsavtal.

Byt ut A och B mot respektive företag som avtalet gäller för. Viktigt också att få med firmatecknare och organisationsnr.

2. Vad gäller skiljedomsförfarande, rekommenderar jag att du läser artikeln om uppdragsavtal på www.foretagande.se/Starta-eget-och-Driva-eget-foretag/Uppdragsavtal-Praktiska-tips-for-dig-som-konsult-och-egen-foretagare.html . Där finns också en länk till SSC Institute.

Lycka till!

Tack för svaret :)

I början kommer det framför allt gälla sekretessavtal mellan mig (som ennu inte har ett registrerat företag) och privatpersoner. Ska jag i så fall skriva personnummer istället för firmatecknare och organisationsnr?

Det hela handlar om att jag vill diskutera idéen med personer kunniga inom området och kunder (privatpersoner) i marknadsundersökning.
Senast redigerad: 06 jun 2011 11:02 av Patrik Nilsson.

SV: Sekretessavtal 04 okt 2007 04:28 #12655

Jag har aldrig sett sekretessavtal mellan två fysiska personer, men det betyder ju inte att det är omöjligt. Skulle faktiskt rekommendera att du startar enskild firma först, det kostar 800 SEK (tror jag). Då blir det ett sekretessavtal mellan företag - person.

Men som sagt, någon annan kan ju veta bättre i det här. Fler varianter kanske finns.
Så det är upp till dig hur du vill göra.

SV: Sekretessavtal 05 okt 2007 04:19 #12670

  • sod
  • sod's Avatar
  • OFFLINE
  • Flitig postare
  • Inlägg: 219
  • Tack mottaget: 1
Fråga ALMI dom har tysnadsplikt.

SV: Sekretessavtal 05 okt 2007 08:22 #12677

Eftersom vi pratar om sekretessavtal och risken för stöld så kan det ju vara på sin plats att du skriver var du har tagit exemplet och mallen samt försäkrar dig om att du har rätt att vidaresända och använda avtalet. Det är en grundläggande del av upphovsrätten.

Har du inte rätt att vidaresända eller använda avtalet kan du inte posta det här..

Med anledning av att A tänker delge B konfidentiell information förbinder sig B att behandla sådan information konfidentiellt enligt de anvisningar som anges nedan:
Med ”konfidentiell information” avses varje upplysning som lämnats av A oavsett om upplysningen finns dokumenterad eller inte. Undantaget detta är:
-  upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från B:s sida mot innehållet i denna förbindelse;
- upplysning, som B kan visa att B redan kände till innan han mottog den från A;
-upplysning, som B mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

B förbinder sig att, under en period om x år från att denna förbindelse undertecknas, inte avslöja konfidentiell information för tredje man, med undantag för utlämnande av information som B enligt lag eller annan författning är skyldig att överlämna till domstol eller annan myndighet.

B får bara använda den konfidentiella informationen under tiden xx-xx och för de ändamål som medges av A. B får inte utan särskild överenskommelse med A använda konfidentiell information för kommersiella ändamål. B skall se till att utlämnande av konfidentiell information från A begränsas till sådan personal hos B som behöver ha kännedom om denna för fullgörande av åtagande gentemot A. Kopiering eller annan återgivning skall endast ske i den utsträckning som är nödvändigt för ändamålet. Alla sådana kopior utgör A:s egendom och skall returneras till A vid utgången av angiven tidsperiod. B skall även se till att B:s personal inte lämnar konfidentiell information till utomstående. Det är B:s ansvar att se till att personal som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information åtar sig att hemlighålla denna information i samma utsträckning som B enligt detta avtal.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av denna sekretessförbindelse och därtill knutna rättsfrågor skall avgöras genom skiljedom enligt svenska lag om skiljemän. Rättegångsbalkens regler om omröstning och rättegångskostnader skall följas. Skiljeförfarandet ska äga rum i ................

Detta sekretessavtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka A och B erhållit var sitt.
........................................................ ........................................................
Ort Datum


........................................................ ........................................................
Anders Andersson Gustaf Gustafsson

Jag hittade den här mallen på internet. Jag tänkte använda den när jag berättar min affärsidé för olika parter; bland annat leverantörer, kunder och rådgivare. Det handlar både om träffar och telefonsamtal med mera.

Skyddar den mig bra? Vad är det som gör att en person inte stjäl idéen och säger att det här avtalet rörde sig om något helt annat? Det skrivs ju inte något om vilken hemlig information det rör sig om...
Om jag och en part skriver under ett avtal, skyddar den mig då alla gånger vi två snackar runtomkring samma idé?

Det står "B förbinder sig att, under en period om x år från att denna förbindelse undertecknas, inte avslöja konfidentiell information för tredje man". Varför ha en tidslängd? Jag kan väl bara sätta 1000 istället för "X".

Det står "B får bara använda den konfidentiella informationen under tiden xx-xx och för de ändamål som medges av A". När jag pratar med de olika parterna är jag inte ute efter någon speciell period, bara de håller hemligheten tills det att idéen blivit allmänt känd. Kan jag inte lika gärna skippa den meningen?

Det står "Skiljeförfarandet ska äga rum i ................". Vad ska jag skriva där?

"A" och "B" måste jag byta ut mot mitt och den andra partens namn eller hur?

Något mer jag bör skriva med eller tänka på?

:)SV: Sekretessavtal 05 okt 2007 09:51 #12682

Jag skrev länken i min första post :) Men här kommer den igen: http://www.ltc.se/infosak/

"På denna sida finns tips som du kan använda när du utarbetar din säkerhetspolicy eller någon enskild policy, eller som ett hjälpmedel för att skapa rutiner"

SV: Sekretessavtal 05 okt 2007 15:59 #12694

Ah - det missade jag..  :-[

(och man kan aldrig vara för övertydlig med referens ;))

SV: Sekretessavtal 10 okt 2007 09:09 #12820


Fråga ALMI dom har tysnadsplikt.


Hur menar du? Att jag ska diskutera idéen med Almi eller att de kan ge ut något tystnadspliktsavtal som jag kan använda? Jag har i alla fall hört av en kompis att Almi skulle ge ut sekretessavtal (eller tystnadspliktsavtal, vet inte skillnaden). Men när jag mailar och frågar om de skulle kunna skicka en mall till sekretessavtal så lyder svaret:

"Alla våra mallar finns att hämta via vår hemsida under Nyföretagande och därefter under dokumentarkiv.Något specifikt sekretessavtal finns inte, men gäller det eninnovation/uppfinning där du behöver sekretessavtal mm så ring till vårinnonvationsavdelning, ik2."

Jag har ingen uppfinning utan bara en affärsidé som jag vill skydda. När jag följer deras länkanvisningnar kommer jag till: http://www.almi.se/dokument_arkiv.html. Där finns inget sekretessavtal.

SV: Sekretessavtal 10 okt 2007 19:03 #12859

Nu är jag inte sod så jag vet inte vad sod menar - men jag tror hon menar att du kan diskutera din affärsidé med Almi utan att behöva vara rädd för att den skall bli stulen eftersom de som arbetar för Almi har tystnadsplikt.

Har själv aldrig varit i kontakt med Almi, men de som har säger att Almi kan fungera bra som bollplank och ge idéer och uppslag - så det är nog ett ganska bra tips. Speciellt om man är noga med sekretess kring sin idé.

SV: Sekretessavtal 06 jun 2011 11:04 #40211

Ett äldre inlägg men här har vi nu en ny gratis mall för sekretessavtal

Välj kommun från listan