Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Avtalsbrott

Avtalsbrott 26 feb 2009 05:24 #24348

Jag har ett agentkontrakt där det sägs i en paragaraf att:" Huvudmannen skall senast vid utgången av av månaden efter faktureringsmånaden tillställa agenten fakturakopior samt en provisionsnota som betalas senast 10 dagar efter det att  agentens provisionsfaktura har tillställts huvudmannen".
Detta kontrakt undertecknades 08-07-09 av bägge parter men till dags dato har ingen fakturakopia eller provisionsnota skickats till agneten dvs mig.
Jag har endast fått ca 50% av den intjänade provisionen.
Nu undrar jag, är inte detta ett kontraktsbrott?
Om detta är ett kontraktsbrott, är då hela kontraktet ogiltigt?

/Mats Andersson

SV: Avtalsbrott 26 feb 2009 05:38 #24349

Det går inte utan vidare att säga vad som är giltigt och inte. Har agenten påpekat för huvudmannen att denne emotser fakturakopior och korrekt provision utbetalad?

Vad står det i avtalet om avtalets giltighet? Om tvister och tvistemål? Är det enbart svensk rätt inblandad i det hela, eller finns huvudmannen utomlands?

Om det handlar om större belopp torde det vara idé att kontakta en advokat. Är det mindre belopp rekommenderas att du sänder en faktura på vad du anser vara rätt belopp. Det brukar i 7-8 fall av tio vara en fördel att låta den andra parten säga upp avtalet.

SV: Avtalsbrott 26 feb 2009 05:56 #24351

Att ha muntlig kontakt innan vidare åtgärd vidtages kan vara en god affär. Jag har märk vid en hel del tillfällen när man tänkt ställa sig på tvären ändrat uppfattning när man förstår vart det kan lede. Att det kostar mer än det smakar.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Välj kommun från listan