Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Hyreshöjning

Hyreshöjning 29 mar 2009 16:21 #25034

Hej,

Jag har en butiks lokal, och nu har min hyresvärd (Bostadsrättsförening) höjd hyran utan varsel. Vad för regler gäller när hyresvärden höja hyran, enligt kontrakten så har vi 9 månaders ömsesidig uppsägningstid, vilket jag menar måste vara den tid som gäller, om jag t.ex inte vill acceptera den nya hyran? Är det även rimligt att jag som hyresgäst ska ansvara för fasaden utvändigt (fönster, dörr betong mm) t.ex sanera klotter, detta står inskrivet i kontraktet? Vart kan man vända sig som enskild företagare, vid en eventuellt tvist mellan hyresgäst och hyresvärd?

Sat

SV: Hyreshöjning 29 mar 2009 18:19 #25039

Det kan stå mycket finstilt i ett kontrakt, men accepterar du inte den nya hyran eller kommer överens så lär du få flytta. Normalt ska du ha kvar den den hyra du har om inte.........
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

SV: Hyreshöjning 29 mar 2009 18:38 #25041

www.svenskhandel.se/web/Hyreshojning.aspx

eller följande saxat från
217.71.145.20/TRIPviewer/temp/TUNNISTE_RP_109_2003_ru.html
"Lag om ändring av 27 § lagen om hyra av bostadslägenhet
I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 31 mars 1995 om hyra av bostadslägenhet (481/1995) 27 § 2 mom. som följer:
27 § Bestämmande av hyran
Avtal om justering av hyran kan ingås med beaktande av lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000). Om det har avtalats att hyresvärden under hyresförhållandet ensidigt får bestämma tidpunkten för en hyreshöjning eller dess belopp, är ett sådant avtalsvillkor ogiltigt, om det inte också har avtalats om den grund enligt vilken hyran får höjas under avtalsförhållandet. Innan den höjda hyran träder i kraft skall hyresvärden skriftligen underrätta hyresgästen om den nya hyran och om vid vilken tidpunkt den träder i kraft.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004."

om hyreshöjningar saxat från:
www.lokaljuridik.se/hyreslagtext_Provning_%20hyran_%20bostadslagenheter.htm
"I meddelandet skall vidare anges att hyresgästen
blir skyldig att betala den högre hyran, om han inte senast en
viss angiven dag, tidigast två månader efter det att
meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han
motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet skall också
innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att
hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en
uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan
prövning skall komma till stånd."

....så 2 månader borde du fått bli varse i varje fall, även om du sedan hade 9 månaders uppsägning.

vi äger affärslokaler, de hyrs ut på 12månaderskontrakt med 3 månaders uppsägning ... hyr du på ett "tillsvidare"-kontrakt?
Vill man så kan man

Välj kommun från listan