Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Avtal mellan näringsidkare?

Avtal mellan näringsidkare? 01 jun 2009 18:21 #26207

Hej!

Jag har sagt upp ett avtal där uppsägningstiden var 3 månader. Min uppsägning kom dock ett par veckor för sent för att företaget skulle acceptera min uppsägning. Avtalet jag skrivit under gäller hjälp med offentlig upphandling.


Till saken hör följande:
Jag är ensamföretagare
Jag tar inte ut någon lön alls
Jag har tvingats ta lån och nu kan jag inte ta fler lån, vilket skulle behövas vid en offentlig upphandling
Jag har inga ekonomiska medel alls att genomföra en offentlig upphandling överhuvudtaget
Jag ligger i underläge och kan omöjligt utnyttja företagets tjänster
Förmodligen kommer mitt företag att ratas i en offentlig upphandling eftersom mitt företag inte lever upp till kraven som många upphandlare ställer. Se nedan.

Krav som många upphandlare ställer:
Följande kan man läsa i Många affärsmöjligheter öppnas genom offentlig upphandling
”Det som avgör vilka upphandlingar man som företagare kan delta i är de krav som beställaren anger i sin annons. Man skiljer mellan obligatoriska krav, "skallkrav" och "börkrav", som inte är obligatoriska. Ett krav som många upphandlare ställer är att anbudsgivarna inte har några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra ekonomiska problem.”

Jag har funnit följande stöd i lagen för om jag som näringsidkare hamnar i underläge gentemot en annan näringsidkare:
Även om AvtL 36 § kan tillämpas mellan jämbördiga parter, är avsikten främst att skydda avtalspart som, i jämförelse med motparten, intar en underlägsen ställning. Så sker t.ex. när en konsument avtalar med en näringsidkare eller ett litet företag med ett stort. Vid långvariga avtal där parterna vid avtalets ingående haft svårt att överblicka möjliga framtida konsekvenser, kan ett villkor som från början var att anse som skäligt genom senare inträffade förhållanden ha blivit oskäligt.

Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare syftar till att minska ojämlikhet mellan parter. Utredningen (Prop. 1983/84:92) granskade ett förhållandevis stort antal standard avtal av det slag som används när avtal ingås mellan näringsidkare. Utredarna konstaterade att även om avtalsfrihet råder så kan en ekonomiskt starkare part utöva press på den svagare parten.

”Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.” § 1 i lagen är en generalklausul som ger möjlighet för Marknadsdomstolen att förbjuda framtida användning av ett oskäligt villkor. De rekvisit som anges är avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Jag skulle behöva veta vad som gäller för min del. Kan företaget kräva mig på pengar trots att jag är i underläge? Eller ska lagen skydda avtalspart som, i jämförelse med motparten, intar en underlägsen ställning. Så sker t.ex. när en konsument avtalar med en näringsidkare eller ett litet företag med ett stort.

Tack på förhand!

Mvh
Cina

SV: Avtal mellan näringsidkare? 01 jun 2009 19:29 #26212

Det är tveksamt om det där håller för att rädda dig från den där räkningen. Handlar det om sådana pengar att hela ditt företags existens är hotad, så kanske lagen är tillämpbar och värd att strida om i en rättssal, men jag antar att det handlar om något abonnemang av något slag som löper på ett år till för några tusenlappar, och det är nog inte lagstiftarens intentioner att det var sådant denna paragraf skulle hantera.

SV: Avtal mellan näringsidkare? 01 jun 2009 19:37 #26214

Hej!

Okej, bara att bita i det sura äpplet då antar jag... Ja, det handlar bara om 3600... men jag kommer inte att kunna nyttja deras tjänst tråkigt nog. Förmodar att man, som jag läste någonstans i forumet, lämpligen säger upp ett avtal direk när man betalar fakturan, så är saken avklarad.

Tack iallafall för ditt svar!

Mvh
Cina

SV: Avtal mellan näringsidkare? 01 jun 2009 19:58 #26217

Det kanske går att göra upp något med dem? Ring och förklara läget (för någon som inte sitter i supporten), kanske föreslå att betala en del av beloppet för att få säga upp avtalet i förtid?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan

SV: Avtal mellan näringsidkare? 02 jun 2009 05:02 #26224

Hej!

Ja. Jag kommer att kontakta dom igen och hoppas på det bästa.

Ha det gott och tack!

Mvh
Cina

Välj kommun från listan