Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig
 • Sida:
 • 1
 • 2

ÄMNE: Köpt tjänster i mitt namn

SV: Köpt tjänster i mitt namn 15 jul 2009 05:46 #26946


Jag kan heller inte tolka det som att personen du haft anlitad från egen verksamhet (?) haft någon fullmakt från din sida att beställa denna tjänst för din räkning och äger således ingen rätt i att beställa något i ditt namn. Detta kan tas som urkundsförfalskning och är straffbart. Beställer denna anlitade konsult tjänster skall det gå genom dennes egna verksamhet och faktureras dig förutsatt att du godkännt den offert din konsult givit dig för detta uppdrag och dess inköp.

Det som jag ser är att du kan bestrida fakturan från den sk leverantören som du själv vid dina sinnes fulla bruk inte beställt något från. Du kan även polisanmäla konsulten för egenmäktigt förfarande och urkundsförfalskning. Tyvärr tråkigt när det handlar om privatlivets relationer.Stort tack! Klara papper.

Vill tacka er andra också för en intressant diskussion som jag tar med mig i mitt framtida företagande.

Jag lär inte polisanmäla konsulten eftersom det är en privat relation. Jag lär nog inte heller bestrida fakturan, men samtidigt har jag funderingar kring säljarens ansvar. Säljaren måste ha ett ansvar!? Jag tänker däremot göra en mycket kraftig markering mot konsultbolaget.

Detta är väl en ganska vanlig situation när det till exempel gäller katalogföretagen som ringer till någon mindre "engagerad" anställd som av "misstag" beställer en katalogtjänst för stora pengar. I den här typen av situationer måste väl ändå säljaren ha någon form av ansvar!?

Tyvärr har den här personen fört mig bakom ljuset från början av någon anledning som jag inte förstår.

SV: Köpt tjänster i mitt namn 15 jul 2009 06:25 #26947

 • Mojo
 • Mojo's Avatar
 • OFFLINE
 • Ivrig postare
 • Inlägg: 1616
 • Tack mottaget: 3

men samtidigt har jag funderingar kring säljarens ansvar. Säljaren måste ha ett ansvar!? Jag tänker däremot göra en mycket kraftig markering mot konsultbolaget.
...
I den här typen av situationer måste väl ändå säljaren ha någon form av ansvar!?

Tyvärr har den här personen fört mig bakom ljuset från början av någon anledning som jag inte förstår.


Säljaren förutsätter att ditt ombud har rätt att beställa dessa tjänster av dig, visst bör det åligga säljarens ansvar att kolla upp så att beställaren har en fullmakt för att göra beställningar men det har på senare tid blivit allt mer ovanligt. Märkligt nog borde de ha reagerat om hon kommer från ett annat bolag men ber leverantören ställa fakturan till dig. Men i slutändan här handlar det mest bara om säljarens goodwill vilken relation den vill ha mot dig som kund. Uppenbarligen har dem levererat något åt dig som du kunnat dra nytta av som då kan ge dem laga kraft till ersättning. Vilken nytta din konsult haft i detta ärendet är mer oklart. Att få ner priset är vanligtvis en förmåga man har vid förhandling som antingen utgår från att man talar bra för sig eller att båda dessa har en relation i någon form. Du kan bestrida fakturan och hänvisa till att den är felaktigt ställd men då med risk att du får fakturan igen av din konsult med påslag.

Men att komma ihåg, med en bestridan ges säljaren rätt att driva detta som en rättslig process där samtliga parter kan skadas. En kostnad för sådan process kan bli dyr och tidsödande om man inte kommer fram till en snabb samförståndslösning/förlikning där förloraren vanligtvis även får stå för motpartens juridiska kostnader. Ett förlikningsärende som går snabbt kan lätt komma att kosta upp mot 30-40.000 kr en rättslig process i domstol kan landa på 200-400.000kr i bara de egna juridiska omkostnaderna.

Det kommer bli ditt fall att stärka bevisbördan och säkra vilka rättigheter du har samt delegerat. Råder minsta tvekan om vad du beställt och gett konsulten i uppdrag skulle jag överväga möjligheterna och troligen ta det som lärpeng.

Må väl!

SV: Köpt tjänster i mitt namn 15 jul 2009 06:55 #26948

Tack Mojo! Tycker att du verkligen har tömt ut ämnet med dina kloka svar.

SV: Köpt tjänster i mitt namn 15 jul 2009 07:11 #26949

 • DFT
 • DFT's Avatar
 • OFFLINE
 • Jag postar några inlägg till..
 • Inlägg: 720


Det som jag ser är att du kan bestrida fakturan från den sk leverantören som du själv vid dina sinnes fulla bruk inte beställt något från. Du kan även polisanmäla konsulten för egenmäktigt förfarande och urkundsförfalskning. Tyvärr tråkigt när det handlar om privatlivets relationer.Ingenstans hittills i några inlägg finns något som säger att den som beställt tjänsten har skrivit på ett kontrakt och undertecknat med företagarens namn, så någon form av urkundsförfalskning är uteslutet att det kan vara tal om.
Egen mäktigt förfarande saknar ett rekvisit för att vara gånbart. Det står "olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något," i lagen och uppenbart har företaget varit medvetna om att tjänsten köpts in och genom att inte direkt avbryta uppdraget när man fick kännedom om det så har man "legaliserat" köpet.
Att detta på något vis skulle kunna falla under brottsbalken och alltså kunna polisanmälas är i princip altså uteslutet.

Om man börjar aifrån istället så är det väl bara att konstatera att konsultbolaget gjort ett jobb (för ingen har verkat ifrågasätta att själva uppraget är utfört) och naturligtvis vill ha betalt för detta. Frågan här är alltså vem som är beställare av tjänsten. Den företaget anlitat har visserligen ingen formell befogenhet att handla i företagets namn men genom att inte direkt avbryta konsultbolagets arbete när företaget fick kännedom om det har man gett en accept till uppraget.
Vad man skulle kunna spinna viare på är att en accept på priset varit omöjlig att göra eftersom man inte fått någon uppift om detta. Eftersom man ursprunligen varit överens med sin egen konsult om att denna ska utföra uppdraget så finns det ju i grunden en överensommelse om ett pris för uppdraget mellan företaget och den egna konsulten. Till den delen fakturan inte överstiger det priset får man nog acceptera att betala men alla timmar utöver detta eller det högre priset per timme kan företaget bestrida och där måste konsultbolagets motpart istället vara det beställande bolaget som inte är företaget utan dess underkonsult.

SV: Köpt tjänster i mitt namn 15 jul 2009 09:25 #26953

 • Mojo
 • Mojo's Avatar
 • OFFLINE
 • Ivrig postare
 • Inlägg: 1616
 • Tack mottaget: 3

Ingenstans hittills i några inlägg finns något som säger att den som beställt tjänsten har skrivit på ett kontrakt och undertecknat med företagarens namn, så någon form av urkundsförfalskning är uteslutet att det kan vara tal om.


Självklart är dessa frågor svåra att vara riktigt konkreta på över vad som skrivs i ett forum. Med anledning vad som skrivits tidigare står det oklart exakt hur förfaringen har gått till. Detta var vad jag hade att gå på:
Men problemet är ju att personen aldrig hade rätt att köpa tjänsten i mitt namn

så helt klart behöver det inte vara så att där finns ett skriftligt kontrakt. Men det kanske finns utifrån hur jag tolkar citatet av Fredrik?


Egen mäktigt förfarande saknar ett rekvisit för att vara gånbart. Det står "olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något," i lagen och uppenbart har företaget varit medvetna om att tjänsten köpts in och genom att inte direkt avbryta uppdraget när man fick kännedom om det så har man "legaliserat" köpet.
Att detta på något vis skulle kunna falla under brottsbalken och alltså kunna polisanmälas är i princip altså uteslutet.


Här står också oklart vad F gjort så snart han fick kännedom om detta. När skedde det och hur snart är direkt?
Må väl!

SV: Köpt tjänster i mitt namn 16 jul 2009 07:44 #26985

Som sagt tack för all intressant info och diskussionen.

Som jag vid minst ett tillfälle tidigare nämnt kontaktade jag leverantören/konsultbolaget samma dag som jag fick information om att min timanställde konsult hade köpt tjänster av dem för min räkning.

Mitt budskap var klart och tydligt: "Personen X får inte köpa några som helst tjänster i mitt namn". Vid det laget hade de redan genomfört halva arbetet. Det är väl just därför som de valt att dra av halva konsultarvodet.

De ville också ställa fakturan till min konsult istället för mig. Men som sagt för familjens skull och för att jag dragit nytta av tjänsten har jag valt att betala. Har också talat om för konsultbolaget att inga fler tjänster får köpas in av någon annan än mig och om det sker kommer jag inte att betala för dem.

Må gott
 • Sida:
 • 1
 • 2

Välj kommun från listan