Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Fakturaavgifter och påminnelseavgifter

Fakturaavgifter och påminnelseavgifter 16 nov 2006 13:30 #4778

HejBehöver hjälp med lagrum, rättsfall, sedvänja angående avgifter som debiteras på faktura och i samband med påminnelser. Vad gäller?

Visst är det så att man måste avtala om dessa avgifter med kunden för att kunna göra dem gällande?Redamo
oves the job you hate.

Redovisningsbyrån på Lilla Essingen.

En seriös, trygg och ansvarsmedveten samarbetspartner för småföretagare. Vi levererar högkvalitativa tjänster inom redovisning, bokslut, skatter, moms och juridik.

Fakturaavgifter och påminnelseavgifter 18 nov 2006 19:59 #4865

Hej,Jag antar att du främst tänker på faktureringsavgift och dröjsmålsränta, som är de vanligaste påslagen. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med några rättsfall, men följande gäller:Faktureringsavgift kan debiteras förutsatt att sådan har avtalats i samband med köpet. Detta följer av avtalslagen (SFS 1915:218) och av allmänna avtalsrättsliga principer. Även muntliga avtal gäller även om skriftliga avtal är klart lämpligast. Handlar det om försäljning till konsument ställs extra höga krav på tydlighet.För dröjsmålsränta gäller räntelagen (SFS 1975:635). Hänvisningar till räntelagen finns i andra lagar, t ex i 71 § köplagen (SFS 1990:931). Om parterna i förväg har träffat ett avtal om ränta, gäller detta (1 § räntelagen). Om inget avtal har träffats på förhand, gäller räntelagen. Kreditgivaren har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som inträffar 30 dagar efter att han skickat en faktura eller på annat sätt gjort betalningskravet gällande. Han bör dock i detta krav ha talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas (3 § räntelagen). Denna regel innebär att om kreditgivaren glömmer att påminna om påföljden vid utebliven betalning så bör någon dröjsmålsränta inte kunna utgå. Av 6 § räntelagen följer att kreditgivaren har rätt att ta ut en årsränta som motsvarar den av Riksbanken fastställda referensräntan plus åtta procent.Mvh

Jesper
MIND THE MARK
Konsulttjänster inom immaterialrätt
VARUMÄRKEN/DOMÄNNAMN/DESIGN
UPPHOVSRÄTT/MARKNADSRÄTT
www.mindthemark.se

Fakturaavgifter och påminnelseavgifter 07 dec 2006 13:40 #5351

En liten korrigering beträffande räntelagens krav på upplysning om att dröjsmålsränta kommer att uttagas. Detta krav ändrades i räntelagen 2002-07-01 och innebar att vid försäljning till företag (och stat och kommun) så behöver ingen upplysning lämnas om att man tillämpar räntelagen.

Vänligen

Peter Alkefjärd

Fakturaavgifter och påminnelseavgifter 16 dec 2006 05:40 #5550

Du får ändast tillägga faktura avgifter upp till 50 SEK tror jag det är.Och Dröjsmålsränta på 8% och 2% på något annat så tottalt kan du ha 10% i dröjsmålsränta.

Dock måste du ge ut denna informastion iförväg så båda är klar på det gröna.

Välj kommun från listan