Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Överklaga nekat prövningstillstånd.

Överklaga nekat prövningstillstånd. 25 sep 2013 19:10 #47847

Jag hjälper ( försöker ) en kille med ett AB som försattes i konkurs förra veckan. En leverantör hade begärt honom i konkurs för en obetald fordran. Dagen innan förhandlingen betalade han in huvuddelen av skulden, och på konkursdagen hade han fått in ytterligare pengar så han kunde betala det sista. Dock var det ju inte gjort vid förhandlingen, och bolaget sattes i konkurs, trots att vi faxade in kontoutdrag som visade att han hade pengar att betala den aktuella skulden. Han betalade direkt efter förhandlingen och vi skickade in en överklagan till hovrätten. Med motiveringen att den skuld som var orsaken till konkursen var betald, och hade kunnat betalas redan vid förhandlingen.

Men nu nekar hovrätten prövningstillstånd utan motivering. Detta trots att det finns gott om lagtexter som visar att prövningstillstånd skall beviljas generöst.

Jag tror det har blivit personligt. Min kompis är lite hetsig av sig och blev väl lite förbannad i tingsrätten. och nu har jag en känsla av att dom vill ge igen.

Hur kan vi gå vidare nu? Var överklagar man det nekade prövningstillståndet?

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 26 sep 2013 11:12 #47849

Hej Ingvar,


Med hovrättens beslut ska ni ha fått en överklagandehänvisning. Om ni inte har fått en sådan eller inte har kvar den, kan ni vända er till domstolen för att få en kopia på hänvisningen eller uppgift om hur och inom vilken tid ni kan överklaga beslutet.


Med vänliga hälsningar,


Johan Almer

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 26 sep 2013 13:43 #47851

Ja, jag fick en sån lapp nu, så det löste sig. Frågan är om man kan kräva att dom motiverar sig lite bättre? Nu har dom bara kört standardfraser.
Det är ju lite lättare att överklaga om man vet vad dom grundade sitt beslut på...

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 27 sep 2013 12:12 #47856

Det är numera ganska ovanligt att hovrätten motiverar den typen av beslut. När det gäller grunder för överklagande kommer ni istället få utgå från det som låg till grund för tingsrättens avgörande och varför ni anser att hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd.

Jag skulle rekommendera att ni tar kontakt med en jurist som är inriktad mot insolvensrätt/obeståndsrätt som kan titta närmare på ert ärende samt ge er råd om hur ni ska utforma ett eventuellt överklagande.

Med vänliga hälsningar,


Johan Almer

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 16 jan 2014 11:24 #48833

Historien går vidare i allt mer förvirrande banor.

Ett ombud anlitades för att överklaga vidare. Efter en tid visade det sig att överklagandet inte kommit in till hovrätten i tid, och därför avvisades det.
Ombudet visade sig vara en bedragare och har helt gått under jorden. Omöjlig att få tag på. Han har inte uträttat nåt av det han påstod.

Vad krävs för skäl om man vill försöka återvinna försutten tid och komma in med ett nytt överklagande?
Som det är nu har ju inte ens den egentliga frågan om konkursen prövats.

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 19 jan 2014 13:10 #48857

Hej Ingvar,Det var tråkigt att höra.

Jag skulle åter rekommendera att ni tar kontakt med en jurist och går igenom ärendet för att diskutera vilket som är det bästa sättet att fortsätta. Om det inte längre går att överklaga är det möjligt att ni istället kan rikta anspråk mot det försvunna ombudet.

Med vänliga hälsningar,


Johan Almer

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 19 jan 2014 16:56 #48862

Ställa krav på bedrägligt försvunnet ombud verkar lite väl långsökt. Han har nog problem så det räcker åt hållet. Högsta förvaltningsrätten känner mig väl nu efter mer än 10 år av resningsansökning där SKV verkar vara den som stiftar lagar i Sverige och det spelar ingen roll att man håller på med urkkundsförfalskning struntar i underinstansers domar hittar på egna motiveringar beroende på ärende o.s.v. så visst saker kan ta tid att få rätt på. Själv ser jag fram mot sommaren när ett nytt avslag kommer. Genom sitt agerande har man förlorat långt över 100 millioner samt stoppat massor av arbetstillfällen, men så är det om man för övrigt vill leva i Sverige.
Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 19 jan 2014 17:42 #48864

Nej, eftersom ombudet är uppslukat av jorden, så kan vi nog glömma att få nån ersättning därifrån. Dessutom handlar det om ett företag värt en hel del.
Har läst på lite nu om skäl som godtagits, och man kan väl sammanfatta det med att det är inte många skäl som duger. Rättsfallen är åtskilliga, och de som fått ny tid är lätt räknade.
En advokat skyllde på att han var överbelastad och hade kollapsat.. det hjälpte inte.
Den springande punkten tycks vara ifall företagaren borde ha fattat att saker inte står rätt till. ( fast på juristspråk då)

Re: Överklaga nekat prövningstillstånd. 20 jan 2014 01:40 #48866

Delmomentet där skv begår trolöshet mot huvudman handlar bl.annat när jag blev avstängd som företagare för jag var barnledig enl lag och inte arbetade under den tiden. Förmodar att jag är ganska ensam om detta i Sverige därför är det bra att det finns på papper, även om man struntat i det på Högsta Förvaltningsrätten. Det ska sägas att det var den socialistiska regeringen som satte käppar i hjulet för den som ville starta men den nuvarande har inte gjort ett svatt för att rätta till problemet.

Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
Moderatorer: John Knutsson

Välj kommun från listan