Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Avtal om delägares arbetstid!!!

Avtal om delägares arbetstid!!! 19 dec 2013 22:27 #48570

Hej,

Jag har en fråga som jag även har ställt till våra experter men eftersom jag är så otålig så vill jag även fråga alla andra experter (läs ni kunniga på forumet).

Frågan gäller möjligheten att avtala om delägarnas gratis arbetstid i ett kompanjonavtal.

Jag vill avtala att aktieägarna ska bidra med ett visst värde per aktie. Ägarna ska betala 500 kr per st för totalt 100 aktier vilket ger ett totalt aktiekapital på 50'.
I ett aktieägaravtal avtalas att varje aktieägare utöver detta ska bidra med ett värde om 5000 kr per ägd aktie i icke villkorat aktieägartillskott eller i "gratis" arbetstid. Vi avtalar att varje arbetstimme är värd ex 250 kr för företaget (motsvarar en bruttolön på 30'). Om jag äger 51 st aktier så ska jag utöver aktiekapital på 51x500=25500 kr bidra med 51x5000=255000 kr alternativt 255000/250=1020 arbetstimmar.

Ser ni några hinder i att avtala enligt förslaget ovan eller har ni något bättre sätt sätt att reglera delägarnas arbetstid?

Stort tack för hjälpen! / Andreas

Re: Avtal om delägares arbetstid!!! 20 dec 2013 09:56 #48571

Du kan väl avtala om vad du vill, så länge du hittar nån som vill skriva på avtalet.

Det beskrivna upplägget är ju vad jag förstår ett sätt att få in mer pengar i bolaget, och jag tror att det tämligen omgående skulle leda till bråk och osämja delägarna emellan.
I synnerhet delen om att byta mot gratis arbetskraft. En pyntar in 250 000 kr, och en annan säger att han ska jobba gratis för 250 000.
Vem räknar timmarna? Vad ska räknas som jobb? Ska det vara semesterlönegrundande? Hur gör ni med arbetsgivaravgifterna? Dom måste ju betalas eftersom han ju faktiskt får lön för sitt gratisarbete, men den betalas inte ut.

Nej, avtal som är krångliga i sitt upplägg leder oftast till problem.
Gör i så fall vanliga avtal om aktieägartillskott och låt folk sätta in pengar ( om nu nån nappar på att sätta in massor med pengar som ovillkorade tillskott )
Eller skriv riktiga låneavtal, där folk lånar ut pengar till bolaget.
Enkelt och transparant, så alla vet vad dom har satsat.

Re: Avtal om delägares arbetstid!!! 20 dec 2013 19:42 #48574

Tack för ditt svar Ingvar48.

Anledningen till att jag vill avtala om detta är primärt att jag vill reglera min och andra delägares arbetstid. Tanken är att några kompetenta delägare ska jobba gratis istället för att behöva sätta in kontanter och sedan betala skatt och arbetsgivaravgifter innan lönen betalas ut. Alla delägare ska alltså tillföra samma värde per ägd aktie. Under förutsättning att beräkning av timlön och antal timmar är korrekt, så ser jag ingen anledning till osämja.

Det känns ofördelaktigt att sätta in mina egna pengar och sedan betala skatt och arbetsgivaravgifter när jag själv tar ut lön av samma pengar. Om jag istället har kontanterna utanför bolaget så räcker de betydligt längre om du förstår vad jag menar. Säg att jag har 100' i kontanter. Ifall jag sätter in dem i bolaget och betalar min egen lön så faller en ansenlig summa bort i skatter etc. Om jag använder dem utanför bolaget för mitt leverne så räcker de längre. Hänger du med hur jag tänker?

Re: Avtal om delägares arbetstid!!! 20 dec 2013 20:13 #48575

Jo, visst.. Men om ni lånar in pengar till bolaget, så är det ju bara en återbetalning av lånen när företaget betalar tillbaks. Då blir det inte lön och inte avgifter/skatt.
Dessutom kan ni ta ränta på pengarna.
Moderatorer: John Knutsson
 

Välj kommun från listan