Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Kontantmetoden

Dela artikeln
onsdag, 18 juni 2014 0

För dig som bedriver enskild näringsverksamhet finns det två olika bokföringsmetoder att välja på. Den ena är faktureringsmetoden och den andra är kontantmetoden. Kontantmetoden är en enklare metod än faktureringsmetoden och innebär att du endast bokför när en transaktion skett.

Kontantmetoden får användas av enskilda näringsidkare och handelsbolag som ägs av en fysisk person, som har en nettoomsättning på maximalt tre miljoner om året och som inte behöver upprätta en årsredovisning. Även andra företag som endast har ett fåtal fakturor eller andra handlingar i en verksamhet med fodringar och skulder på mindre belopp får använda kontantmetoden.

Med kontantmetoden bokförs bara inbetalningar och utbetalningar när transaktionerna sker. Du behöver på så vis inte bokföra en faktura när den skickas utan den bokförs när kunden betalar fakturan. Det samma gäller även för fakturor som ditt företag ska betala till t.ex. en leverantör. Med denna metod bokförs alltså inga kundfodringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen.

Eftersom att du bokför färre händelser så medför det även att antalet konteringar blir betydligt färre än med faktureringsmetoden. Antalet så kallade BAS-konton du behöver använda blir färre men tänk på att det kan innebära att du går miste om en del detaljkunskaper som du annars fått om företagets ekonomi. För många mindre enskilda näringsidkare är detta inget problem då behovet av att se alla händelser kan vara mindre i den lilla firman än i en större verksamhet.

Tänk dock på att även om du använder kontantmetoden så måste du vid räkenskapsårets slut bokföra fordringar som du ännu inte fått betalda och skulder som du ännu inte betalt. Här är det även viktigt att inte göra misstaget att bokföra moms två gånger utan bara göra det när den redovisas.

Det är bra att komma ihåg att alla transaktioner som räknas som "kontanta" måste bokföras senast påföljande arbetsdag. Det kan ske i en enkel kassabok vid sida om den vanliga bokföringen.

Nettoomsättning på mindre än tre miljoner

Har din firma en nettoomsättning som inte överstiger tre miljoner kronor så får du använda dig av kontantmetoden samt upprätta ett förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut är ett bokslut i förenklad form och kan vara bra för den mindre firman då alla måste upprätta ett årsbokslut.

Oavsett om du väljer att använda kontantmetoden eller faktureringsmetoden så måste du bokföra alla dina affärshändelser löpande under året. Till alla affärshändelser måste det även finnas en verifikation som styrker händelsen (ett kvitto, en faktura, ett kontoutdrag mm). Du kan välja att använda ett bokföringsprogram eller göra bokföringen på dagboksblad.

Exempel på bokföring med kontantmetoden

Låt säga att företaget köper in varor från en butik för 60 000 kronor inklusive moms med en 30 dagars kredit. Fakturan tas med tillbaka till företaget och sätts in i en pärm för bevakning. Efter 30 dagar betalar företaget den via företagskontot.

Företaget använder sig av kontantmetoden och behöver därmed inte bokföra när de mottagit fakturan utan bokför bara så här när betalningen skett.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

60000

4010

Inköp

45000

 

2641

Moms

15000

 

Lagtextens definition av kontantmetoden

BFL 5. kap 2 §: Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

Senaste nytt

 

Välj kommun från listan