Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Kontroll över ditt kroppsspråk gör din kund trygg

Dela artikeln
tisdag, 05 maj 2009 0

Kroppsspåket är en viktig del av din kommunikation med kunderAlla slags möten med människor bygger på kommunikation. När man pratar om kommunikation i olika slags relationer tänker de flesta på den språkliga kommunikationen. Som företagare läser man ideligen om olika tips på lämpliga sätt att uttrycka sig gentemot kund.

Man får tips på vad man ska säga när man är på kundbesök, när man är på affärsmingel, när man säljer sina produkter och tjänster. Visst har den språkliga kommunikationen en mycket stor betydelse i relationsskapande, nätverkande och försäljning i möten med kunder. Och förmodligen är språket helt avgörande för att göra affärer. Men det går inte att komma från att kroppsspråket också är ett språk, som tyvärr är helt outforskat av många. Vet vi vad som döljer sig bakom de kroppsspråkliga signalerna vår kund sänder ut, har vi fått en bredare bild av vad kunden vill kommunicera ut. Har vi en bredare bild, vet vi också hur vi ska anpassa vår egen verbala och kroppsspråkliga kommunikation så att kunden känner sig trygg med oss.

Jag minns en gång när jag var på ett möte i ett affärssammanhang. Den språkliga kommunikationen var mycket givande och tydlig. Vi hade inga som helst problem att komma överens på det språkliga planet, men det var ändå något som inte riktigt stämde i vår kommunikation. För mig som är retorikkonsult var problemet inte svårt att identifiera. Det som inte riktigt fungerade de första minuterna av mötet var hur vi kommunicerade på det kroppsspråkliga planet. Det fanns ingen balans i vår kroppsspråkliga kommunikation. Trots att vi hade gott om tid upplevde jag min kund som stressad och något disträ. Kunden hade svårt att sitta och stå still och var mycket rörig med sin kropp. Kundens rörelser påverkade även mig till en början. Jag kände mig stressad av kundens sätt att vara och hade svårt att hitta ett inre lugn. Det som jag av erfarenhet visste är att om jag också blir stressad och speglar kundens hyperaktiva kroppsspråk, kommer vi ha svårt att föra en bra och tillfredsställande diskussion med varandra. Så istället för att spegla situationen och kundens kroppsliga rörelser, valde jag att agera med kroppen på ett lugnt sätt. Helt medvetet använde jag min kropp för att skapa en lugnare stämning mellan oss. Jag försökte att inte röra min kropp mer än nödvändigt och pratade med en lugn stämma i långsammare tempo än jag vanligen gör.  Vad var det som hände då? Kunden speglade nu mitt lugna kroppsspråk och blev mycket lugnare i sina rörelser. Mitt kroppsspråk påverkade kunden att bli lugnare, vilket också gjorde att personen kände sig tryggare med mig.

Det går inte att komma ifrån att kroppen alltid är med oss. En medvetenhet om vilka kroppsliga signaler som vi och vår kund sänder ut skapar en bättre bild av hela kommunikationssituationen. En situation som du kan styra upp till er gemensamma fördel. Jag är helt övertygad om att det var de medvetna rörelserna från min sida som till slut ledde till att detta möte blev effektivt och lyckat. Så nästa gång du är på kundmöte, tänk även på hur du kan få kunden att känna sig bekväm och trygg i ditt sällskap genom att du agerar på ett medvetet sätt med kroppsspråket.

Mer om kroppsspråk, kroppshållning, signaler och gester och varför du ska förstå dem.

Välj kommun från listan