Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
91 foruminlägg
1288 artiklar

Många gånger kan en entreprenör få en kickstart med sitt företagande genom att köpa ett redan existerande bolag. Genom att köpa ett företag blir startsträckan kortare och om det är rätt företag som köps finns kunder, nätverk och goodwill redan på plats.

 

En annan anledning att köpa ett företag kan så klart vara för att expandera. I båda fallen krävs pengar och som nyföretagare ska man nog tänka över det hela några gånger extra. Men det kan vara smart i båda fallen, om priset är det rätta.

Vad är företaget värt? En guide för företagsvärdering

Rätt pris är ingen exakt vetenskap

Företagsvärderingar är mer av ett konsttycke än raka fakta. Det är inte konstigt att det är en lukrativ bransch att värdera företag. Alla har mer eller mindre utvecklade modeller för att beräkna ett så sant värde som möjligt. Det finns modeller som bygger på avkastningsvärdering, jämförande värderingar, substansvärderingar och realoptionsvärderingar. Alla har de sina för- och nackdelar och passar på olika typer av företag.

Ska du köpa ett företag? Här är en guide!

Avkastningsvärdering

En enkel värdering av ett företag är att titta på de vinster som det kommer att kunna generera i framtiden. Vinsten är avkastningen på insatta pengar i företaget. En beräkning mellan tummen och pekfingret är ofta att värdet är 3-5 gånger årsvinsten. För att få en bra bild av det nya företagets värde är det därför viktigt att skapa realistiska prognoser. Den här modellen passar de flesta företag som har några år på nacken och som inte har alltför tunga investeringar och tillgångar. Som köpare bör du kika på de senaste årens avkastning. Framtiden står du själv för.

Substansvärdering

Ett annat ganska enkelt sätt är att kika på det substansvärde som finns i företaget. Det är tillgångar minus skulder, det vill säga bolagets faktiska kapital. Det systemet fungerar bättre än vinstberäkningen om det finns stora tillgångar i ett företag, men vinsten är liten. Om ett sådant företag i framtiden ska kunna gå med vinst krävs ofta en del förändringar, vilket avspeglas i det beräknade priset. Men priset är aldrig mindre än det värde som går att få ut av det kapital som kan omsättas i reda pengar.

Hitta det reella värdet

 

Framtidstro, en företagares visioner och andra aspekter kan göra att ett företag säljs ut till ett högt pris. Som köpare, gäller det att se igenom detta, och köpa ett företag för ”dess rätta värde”. För ett företags egentliga värde är inte större än vad marknaden är beredd att tillåta.

Vad företagaren själv kan göra med företaget ska inte ingå i köpesumman. Men framtida förändringar i branschen kan ligga till grund för en del av värderingen. Det gäller att analysera marknaden i stort och företaget som en del av en större helhet. Samtidigt ska det enskilda företagets möjligheter i denna marknad beaktas. Här kommer en mycket subjektiv värdering in och som köpare gäller det att kunna analysera detta för att bedöma ett värde korrekt.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.