Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Kunder och kvalitet - Hur kan vi mäta kundnöjdhet?

Dela artikeln
fredag, 02 augusti 2013 0

Nöjda kunderI en alltmer konkurrerande affärsvärld behöver företagare lägga alltmer tid på att förstå sina kunder och deras behov. Även om många inte reflekterar över kvalité och kundnöjdhet så finns det ändå nackdelar i att inte undersöka dessa faktorer.

Kundens behov

När du som företagare säljer eller förmedlar en produkt eller tjänst så är det viktigt att förstå att kundens behov. Detta kan göras på olika sätt och bör kvalitetssäkras genom olika steg. En vanlig modell är att först identifiera kunden genom att ställa frågor för att se om din produkt eller tjänst kan motsvara kundens grundbehov. Efter den första köpprocessen brukar många företagare inte ha någon kontakt alls med sina kunder. Detta kan i praktiken skada kundernas förtroende för ditt företag.

Återkomster

Att mäta kundnöjdhet är inte svårt. För att säkra att du har uppfyllt kundens behov kan du redan i början mäta kundens upplevelser genom att dela ut en enkel enkätundersökning där kunden får sätta betyg för snabbhet, service, kompetens etc. Efteråt kan du kontakta kunden antingen via e-post, telefon eller brev för att kvalitetssäkra att kunden fortfarande är nöjd. Kostnaden för en återkontakt är inte dyr och genom den här strategin visar du företagets professionella affärsanda och uppskattning gentemot dina kunder.

Strategier för kvalitetssäkring

Det finns många användbara och effektiva strategier för att kvalitetssäkra kundnöjdheten. Den absolut vanligaste och osmidigaste alternativet är enkätundersökningar i pappersformat. Nackdelarna med den här strategin är många inte tycker om formulärer och pappersarbete samt att administrationen är tung. Även brevutskick och telefonsamtal kan ibland vara störande utifrån kundens perspektiv. En strategi som dock har visat sig fungera effektivt är enkäter på internet. Som företagare har du en rad olika möjligheter att utforska med webben och fördelarna är många.

Webbundersökningar

Fördelen med webbstrategier är att du får resultat i realtid och att du slipper lägga ner onödig tid på administration. Många företag erbjuder olika program och paket för surveyundersökningar och en av dessa är Paloma. Här kan du testa programvaran gratis i 14 dagar innan du betalar något. En rekommendation innan du tecknar något avtal med en aktör är dock att du alltid provar programvaran innan. Många programvaror som sägs vara gratis fungerar oftast under en viss provperiod eller saknar funktioner. Därför kan det vara värt att investera i programvaror om behovet för kvalitetsundersökningar och undersökningar som berör kundnöjdhet finns.

Välj kommun från listan