Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Lagen om att små projektlag är vackrast

Dela artikeln
söndag, 31 januari 2010 0

Man kan lätt tro att en insats av många manmånader skulle korta projektens varaktighet, men icke så!Studier av (medelstora) programmeringsprojekt visar att det är ineffektivt med stora projektorganisationer: för en viss uppgift tog det ett stort (mer än tjugo medlemmar) programmerarlag 99 manmånader -- det lilla laget (med fem programmerare) nöjde sig med nitton manmånader (studiens författare: Lawrence H Putnam, Ware Myers).

Man kunde tro att en insats av många manmånader skulle korta projektens varaktighet, tidsutdräkt, men icke så, visar en fortsatt studie av inte mindre än 491 projekt -- jo, med så få som mellan en och tre lagmedlemmar blir tidsutdräkten något längre än med mellan tre och sju, och med tjugo går det något fortare i kalendertid än med tio. Men dessa stora lag behöver hälften mer av tid än lag med med fem deltagare. Projektlag med 15-20 medlemmar ägnade NIO gånger fler manmånader för samma programmeringsinsats som lag med högst tre medlemmar. Och, som sagt, tidsutdräkten blev längre, ca 20 procent, inte kortare. Slutsats: optimum ligger nära fem medlemmar.

Senaste nytt

Välj kommun från listan