Startsida

Lokala nyheter

Företagen försatta i konkurs ökar våldsamt i Lund

Nio företag gick omkull i Lund under november, vilket är tre gånger så många jämfört med föregående månad. På konkurslistan... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Kommunen där konkurserna tilltar drastiskt

Drygt fem gånger så många i relation till förra månaden – det är konkursläget för Helsingborg i november. Därmed var det 37... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Här minskar företagen försatta i konkurs och nystarterna ökar

I Höganäs gick inga företag i konkurs under november. Detta innebär två färre jämfört med månaden innan.Mängden nya företag... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Antalet nya företag sjunker i Eslöv

Det har minskat – antalet nya företag i Eslöv under november. 16 företag har dragit igång verksamheten, vilket är 16 procent... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Fler försatta i konkurs och färre nya företag i Osby

Det har minskat – antalet nya företag i Osby under november. Sju företag har sett dagens ljus, vilket är 22 procent färre... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Nedgång i antal konkurser och nya företag i Klippan

Ett företag försattes i konkurs i Klippan under november, vilket är tre färre jämfört med månaden innan. Vi noterade ett... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Många fler nyetableringar i Båstad

Det har ökat – antalet nya företag i Båstad under november. 14 företag har startat verksamheten, vilket är 27 procent fler i... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Kommunen där företagen försatta i konkurs ökar betydligt

42 företag gick omkull i Malmö under november, vilket är 62 procent fler i relation till föregående månad. På konkurslistan ser... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Bromölla: fler försatta i konkurs och färre nyetableringar

I relation till månaden innan ser vi att mängden nyetableringar i Bromölla under november har minskat. Det är fem nya företag som... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Fler nyetableringar i Skurup

Jämfört med månaden innan ser vi att mängden nyetableringar i Skurup under november har ökat. Det är 15 nya företag som har... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Väsentligt färre nyetableringar i Sjöbo

Mängden nyetableringar i Sjöbo under november har minskat jämfört med föregående månad. Fyra nya företag har inlett sin... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Fler företag försatta i konkurs och färre nyetableringar i Hörby

Det har minskat – mängden nya företag i Hörby under november. Sex företag har öppnat portarna, vilket är 25 procent färre i... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Minskning i antal företag försatta i konkurs och nya företag i Höör

Ett färre i relation till föregående månad – det är konkursläget för Höör i november. Därmed var det inga företag som gick... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

Tomelilla: fler försatta i konkurs och färre nya företag

Det har minskat – antalet nyetableringar i Tomelilla under november. Nio företag har slagit upp portarna, vilket är 31 procent... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter

I Staffanstorp finns framtidstron hos företagarna

Jämfört med föregående månad ser vi att mängden nya företag i Staffanstorp under november har ökat. Det är 15 nyetableringar... Läs mer
av Lokalredaktionen i Lokala nyheter | 1 minuter