Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Marknadsundersökning - så genomförs den

Dela artikeln
tisdag, 27 april 2010 1

Marknadsundersökning - så genomför du denDet finns mängder med sätt att undersöka företagets befintliga eller presumtiva marknad på. Ett av många är att fråga kunder och allmänhet. Man kan också undersöka marknaden genom att samla information i databaser.

En marknadsundersökning är inte så komplicerad som den låter. Förr var det kanske en dyr och omständlig historia, men idag kan nästan vem som helst genomföra den. Det gäller bara att fundera ut vilka frågor som ska vara med och vilka som ska svara på undersökningen. Eller så väljer företaget att inte fråga alls utan gör undersökningen på egen hand.

Marknadsdatabaser

Företag som redan har befintliga kunder kan mäta kundvanorna genom att registrera vilka som köper, hur många som köper efter ett särskilt utskick och hur många det är som väljer reklamerbjudanden. Genom att kontinuerligt gå igenom resultaten av denna databas kan företaget välja rätt marknadsstrategi. Många gånger registreras inköpen i samband med kundkort. I matvarubutikerna sker också en mätning av vilka varor det är som säljer bäst när de betalas i kassan.

Frågeformulär

Ofta genomförs en marknadsundersökning med hjälp av ett frågeformulär. Det gäller då att lista ut vad det är som ska besvaras med marknadsundersökningen. Det bästa är att utgå från den information som företaget redan besitter och börja därifrån. De frågor som sedan ställs ska vara lätta att förstå och helst inte leda den som svarar i någon särskild riktning.

Tänk även igenom i vilken ordning frågorna ställs. Det kan påverka resultatet. Dessutom är det viktigt att inte lägga in allt för många frågor. Då tröttnar snart intervjupersonen.

För att testa sin marknadsundersökning är det ofta smart att göra en miniundersökning före den stora undersökningen. Det kan vara vänner eller bekanta som svarar på frågorna. I miniundersökningen är attityden till själva undersökningen och inte svaren som sådana det intressanta. Ofta kommer det fram bra tips och råd för hur företaget kan förbättra undersökningen.

Internet

Internet breddar möjligheterna till att samla information. Frågeformulär kan läggas ut på företagets hemsida så att alla som besöker den får chansen att svara. Eller så kan de skickas ut via e-mail, läggas ut på Facebook eller på något annat socialt nätverk.

I marknadsföringssyfte är det också lätt att hålla reda på hur besökarna på sidan hittar dit. Är det via Google, via någon portal eller någon annans hemsida? Här finns mycket information att hämta utan att man ens behöver fråga.

Resultatet

Efter att alla uppgifter samlats in kommer pudeln i kärnan: analysen. Ibland är det man ville ha svar på uppenbart och inte så svårtolkat, utan de samlade svaren ger en bra bild av resultatet.

I andra fall, till exempel där ett företag har försökt få svar på hur de ska marknadsföra sina produkter, där målgruppen är stor eller konkurrensen hård, kan det vara lämpligt att analysera resultatet på ett djupare plan.

Konsulthjälp

Företag som vill ha mer djupgående analyser eller större undersökningar genomförda kan ta hjälp av konsulter. De kostar en slant, men de är också experter inom området. De bör då tas in innan marknadsundersökningen har påbörjats för att hjälpa till med frågeställningar och analys.

Kommentarer

  • Rafael Pietrzyk
    Rafael Pietrzyk måndag, 03 maj 2010

    Ett av de effektivaste sätten att erhålla nationellt representativa svar på sina frågor, och således ett bra informationsunderlag om marknaden, är att ställa dem via tjänsten http://www.snabbasvar.se

    Mer information om hur man ställer frågor, vad man ska tänka på, var svaren kommer ifrån, samt exempel på undersökningar och mätningar finns att hitta på bloggen Egentligen (http://egentligen.snabbasvar.se)

Senaste nytt

Välj kommun från listan