Gratis företagsmallar, dokumentmallar

Här kan du ladda ner en rad vanliga mallar och dokument som du har nytta av i företaget. De flesta är helt gratis medans några som vi lagt extra tid på att göra riktigt bra kostar.

Vad är ett uppdragsavtal och konsultavtal? Läs här och ladda ner mall

Uppdragsavtal, även benämnt konsultavtal, är ett avtal för utförande av visst arbete mellan en uppdragsgivare/beställare och en... Läs mer
0

Mall för avvikelserapportering

Avvikelserapportering gör man för att dokumentera eventuella avvikelser i en verksamhet. En avvikelse kan bestå av olika slags fel... Läs mer
0

Mall för arbetsorder

Arbetsorder är en specifikation för en beställning dvs hur ett visst arbete ska genomföras. Den innehåller alla delar som... Läs mer
0

Mall för Avsiktsförklaring, Letter of intent

Avsiktsförklaring är ett förhandlingsdokument där parterna anger vilka intentioner de har gentemot varandra. Syftet med att skriva... Läs mer
0

Vad är ett äktenskapsförord? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är ett äktenskapsförord? Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan makar, eller blivande makar, om vad som ska vara... Läs mer
0

Vad är ett testamente? Läs här och ladda ner mall

Vad är ett testamente och varför skriva det?Testamente är en handling, ett juridiskt bindande dokument, där du talar om vad som ska... Läs mer
0

Vad är samboavtal? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är ett samboavtal?Dokumentmallen samboavtal används då två personer ska flytta ihop eller redan bor ihop och ska göra ett... Läs mer
0

Kreditavtal mall

Vid marknadsföring av kreditavtal ska näringsidkaren, med angivande av ett ”representativt exempel”, lämna information om... Läs mer
0

Mall uppdragsavtal företagsbesiktning - due diligence

Ska du köpa ett företag behöver du anlita en företagsbesiktningskonsult. Dessa skiljer sig från en sedvanlig advokat eller... Läs mer
0

Köpeavtal lös egendom gratis mall

Ska du köpa eller sälja någon egendom av något slag? Då kan ni använda er av vårt köpekontrakt. Ska ni köpa eller sälja... Läs mer
0

Gratis mall köpekontrakt hus, fastighet, köpebrev och handpenningavtal

Om du ska köpa en fastighet, exempelvis en villa, så måste du upprätta ett skriftligt köpekontrakt. När köpekontraktet... Läs mer
0

Borgensåtagande vid hyresavtal gratis mall

Behöver ni ett borgensavtal vid hyra av lägenhet eller hus? Det finns vissa specialregler i hyreslagen som måste finnas med... Läs mer
0

Borgensavtal gratis mall

I ett borgensåtagande är borgenären (långivaren) den som lånar ut ett kapital till gäldenären (låntagaren). Borgensmannen är... Läs mer
0

Mall nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut och teckningslista

Ska du öka aktiekapitalet i ditt bolag genom att befintliga aktieägare tillför nytt kapital eller ska du ta in nya aktieägare?... Läs mer
0

Aktieöverlåtelseavtal mall

Skall ni ta in en ny ägare i ert bolag eller sälja samtliga aktier? Då skall ni fylla i ett aktieöverlåtelseavtal. Därefter kan... Läs mer
0