Gratis företagsmallar, dokumentmallar

Här kan du ladda ner en rad vanliga mallar och dokument som du har nytta av i företaget. De flesta är helt gratis medans några som vi lagt extra tid på att göra riktigt bra kostar.

Vad är skuldebrev? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är skuldebrev? Dokumentmallen ”Skuldebrev” används då en borgenär önskar låna ut pengar till en gäldenär. En annan... Läs mer
1

Gratis mall arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg används för att bevisa att en person har varit anställd hos en arbetsgivare under en viss tid. Det är ett intyg... Läs mer
2

Gratis mall anställningsavtal

Dokumentmallen ”Anställningsavtal” används vid anställning av arbetstagare och innehåller de grundläggande uppgifter som skall... Läs mer
3

Mall kreditfaktura

Dokumentmallen ”Kreditfaktura” används då en köpare av en vara eller tjänst är missnöjd med denna vara eller tjänst. Genom... Läs mer
2

Mall kontantkvitto

Dokumentmallen ”Kontantkvitto” används som ett bevis på att kontant betalning har erlagts för en vara eller en tjänst och är... Läs mer
2

Gratis mall offert - offertmall

Dokumentmallen ”Offert” används då en leverantör av varor eller tjänster vill ge en potentiell kund ett skriftligt anbud... Läs mer
2

Gratis mall hyresavtal, hyreskontrakt

Dokumentmallen ”Hyresavtal” används då en hyresgivare och en hyrestagare önskar fastställa skriftligt vad som skall gälla dem... Läs mer
0

Vad är fullmakt? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är en fullmakt? En fullmakt är rätten att företräda någon annan och används då en så kallad fullmaktsgivare vill att... Läs mer
0

Gratis fakturamall

Dokumentmallen ”Faktura” används som ett betalningsunderlag vid försäljning av varor och tjänster. Den är proffsig och... Läs mer
33