Startsida

Mer

Vad är skuldebrev? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är skuldebrev? Dokumentmallen ”Skuldebrev” används då en borgenär önskar låna ut pengar till en gäldenär. En annan... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
1

Gratis mall arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg används för att bevisa att en person har varit anställd hos en arbetsgivare under en viss tid. Det är ett intyg... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
2

Gratis mall anställningsavtal

Dokumentmallen ”Anställningsavtal” används vid anställning av arbetstagare och innehåller de grundläggande uppgifter som skall... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
3

Mall kreditfaktura

Dokumentmallen ”Kreditfaktura” används då en köpare av en vara eller tjänst är missnöjd med denna vara eller tjänst. Genom... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
2

Mall kontantkvitto

Dokumentmallen ”Kontantkvitto” används som ett bevis på att kontant betalning har erlagts för en vara eller en tjänst och är... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 1 minuter
2

Gratis mall offert - offertmall

Dokumentmallen ”Offert” används då en leverantör av varor eller tjänster vill ge en potentiell kund ett skriftligt anbud... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter
2

Berättigandets tidsålder: Vill ha!

Forskare och sociologer har märkt hur de senaste generationerna har fokuserar mer på JAGET. Personer födda under de senaste... Läs mer
1

Gratis mall hyresavtal, hyreskontrakt

Dokumentmallen ”Hyresavtal” används då en hyresgivare och en hyrestagare önskar fastställa skriftligt vad som skall gälla dem... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter

Vad är fullmakt? Läs här och ladda ner gratis mall

Vad är en fullmakt? En fullmakt är rätten att företräda någon annan och används då en så kallad fullmaktsgivare vill att... Läs mer
av Redaktionen i Företagsmallar | 2 minuter

Tittar du på SVT:s Antikrundan ibland?

I ett program kom en kvinna med en spegel. Den var rektangulär med en guldram och med lite utsmyckningar längst upp. För de flesta... Läs mer
av Hasse Carlsson i Skoj läsning | 2 minuter

Morris teorem

Om detta är en lag och om den tidigare gällde så har den nu fått en utmanare! Morris teorem eller Morris Lag har skapats av... Läs mer
av Bengt-Arne Vedin i Skoj läsning | 1 minuter

Moores lag - krympning på tillväxt

De modeller han tänker på är sådana för investerare på t ex finansiella marknader. Modeller med framgång förfinas och... Läs mer
av Bengt-Arne Vedin i Skoj läsning | 1 minuter

Teorin om irrelevans - är den helt relevant?

Dessa policies kunde bara styra hur det oföränderliga totalvärdet fördelades. Budskap för företagsledningar: maximera... Läs mer
av Bengt-Arne Vedin i Skoj läsning | 1 minuter

Curtis lag om det onödigt komplicerade

Det komplicerade är däremot det som innebär onödig komplexitet, när man lagt till detaljer eller komponenter som inte ger något... Läs mer
av Bengt-Arne Vedin i Skoj läsning | 1 minuter

4 gratis publiceringsverktyg för ditt företag

Du behöver bara en webbläsare. Har du ett konto på något webbhotell kan du troligen redan nu logga in på ditt konto och välja... Läs mer
av Anders Honkamaa i Skoj läsning | 4 minuter
1