Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: 16 miljarderssatsning på företagandet

16 miljarderssatsning på företagandet 08 sep 2008 12:42 #20137

Idag har jag tillsammans med mina partiledarkollegor berättat att regeringen i höst satsar ytterligare cirka 16 miljarder kronor på att förbättra för företagande. Sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar är några viktiga delar i paketet.

- Socialavgifterna (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) sänks med 1 procentenhet. Satsningen på 7,5 mdr kronor sänker kostnadstrycket vilket kommer att förbättra villkoren för nyanställningar och sysselsättning. Detta är särskilt viktigt med anledning av konjunkturförsvagningen.

- Bolagsskatten sänks med cirka 7 mdr kronor från 28 procent till 26,3 procent för att stärka tillväxten, förbättra förutsättningarna för investeringar i Sverige och för att främja redovisning av skattemässiga överskott i Sverige. Som en följd sänks även expansionsfondskatten till 26,3 procent.

- De så kallade 3:12-reglerna reformeras genom ytterligare skattelättnader genom sänkt löneuttagskrav samt höjt schablonbelopp. Det gör att fler företagare kan ta ut en rimlig lön och att fler kan använda sig av enkla schablonregler.

- Regeringen inför möjlighet för företagen till direktavskrivning. Inventarier till ett värda mindre än ett halvt basbelopp får dras av omedelbart. Satsningen ger såväl skattelättnader som förenklingar för små och medelstora företag.

Därmed har vi tagit ytterligare steg för att göra det enklare, roligare och lönsammare att vara företagare.

Gå gärna in på regeringen.se och läs mer om vad företagspaketet innehåller.

Med vänlig hälsning

Maud Olofsson
Näringsminister

SV: 16 miljarderssatsning på företagandet 08 sep 2008 13:42 #20142

Inventarieavdraget är en intressant sak, Redan idag får man ju dra av varje inventarie upptill 5´nto. och detta kan ju bli ett basbelopp så vadi ligger skillnaden. Att man sänker bolagsskatten är ju positivt men om man ser till vårt grannland Lettland så ligger den på ungefär det halva, men visst väldigt små steg och stora ord. Jag har dock sätt en liten förändring i attityd hos myndigheterna till det bättre hoppas den i så fall utökas.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

SV: 16 miljarderssatsning på företagandet 08 sep 2008 14:31 #20144


- De så kallade 3:12-reglerna reformeras genom ytterligare skattelättnader genom sänkt löneuttagskrav samt höjt schablonbelopp. Det gör att fler företagare kan ta ut en rimlig lön och att fler kan använda sig av enkla schablonregler.Är det någon som sett vad detta nya schablonbelopp kommer att hamna?

Hans

SV: 16 miljarderssatsning på företagandet 08 sep 2008 15:30 #20146

Promemorian finns här: http://www.regeringen.se/sb/d/10128/a/110491

Schablonbeloppet höjs från 2 basbelopp till 2.5

Maximalt lönekrav sänks från 15 till 10 basbelopp.

SV: 16 miljarderssatsning på företagandet 08 sep 2008 16:27 #20147

Patrik det var jag som tolkade inventarieavskrivning lite galet, jag är så van att man gör tokigheter men det förslaget är något som jag pläderat för i detta forum. Storföretagen har ju redan sedan år kunnat använda avdrag för 20´och jag har aldrig begripit varför endast de skulle få det. det är ju än viktigare att små företag får dessa avdrag. Själv avslutade jag helt nyligen en tvist med skv sedan 2001 som jag fick rätt ang. just inventarier. Nu har jag bara en resning från detta år där man diskriminerar utlänsk kvinnlig företagare (min hustru) så den nya lagen kanske hjälper henne eller min 40 sidiga inlaga. Jag har dragit nytta av andra saker man gjort så visst ser man en viss om än inte så stor skillnad.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

SV: 16 miljarderssatsning på företagandet 09 sep 2008 18:20 #20173

Vad betyder detta för oss små företagare :blink
1% mindre i avgifter är en piss i Nilen för småföretagen, men däremot otroligt mycket för dom stora bolagen.
Jag hade förväntat mig mer av denna regering eller inte...
Hälsningar Stefan
Förståndet är rättvist fördelat. Alla tycker att dom har fått tillräckligt

SV: 16 miljarderssatsning på företagandet 10 sep 2008 03:51 #20175

Jag tycker att det viktigaste är att man sänker generellt och inte håller på att dutta för att gynna någon specifik grupp, vilket politiker i vanliga fall är väldigt förtjusta i att göra.

Specialregler och undantag gör bara regelverket svårt att förstå och skapar marginaleffekter. Detta gör att man ägnar sin tid åt att försöka minska skatten istället för att tjäna pengar på huvudverksamheten. Nä, enkelt, översikligt, lika för alla och rimliga nivåer på skatteuttaget så långt det är möjligt är min vision.

Sedan tycker jag att det är en god start att man äntligen sänker bolagsskatten (inte mycket men det är en början), det är viktigt att kunna bygga finansiell styrka i bolaget så man kan klara sig genom några dåliga år eller ha möjlighet att ändra verksamheten utan att hamna i konkurs.

Förändringarna i 3:12 reglerna gör att det som framgångsrik företagare går att ta ut mer pengar ur verksamheten utan att drabbas av väldigt hög straffskatt. Det är inte rimligt att en företagare skall beskattas som en anställd fullt ut, som företagare tar man så väldigt mycket mer risk än man gör som anställd och det enda rimliga är att det skall betala sig vid framgång. Vem skulle annars starta företag?

Möjligheten att avskriva inventareier upp till ett halvt basbelopp är välkommet. Ju mindre saker man skall hålla koll på ju bättre är det. "stora" företag har ju fått direktavskriva upp till 20' tidigare det är bara vi små som haft gräns på 10' och 5'
Mer förenklingar och samma regler för alla - BRA!
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan