Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen

Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen 06 okt 2009 08:15 #28424

Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen. Mer än hälften av företagen (53 procent) genomför inte den lönekartläggning som lagen kräver, vilket är en försämring jämfört med året dessförinnan.

Samtidigt visar det sig att på de företag som sköter sig och gör lönekartläggning hittar man osakliga löneskillnader i fyra fall av tio.

Det framgår av en undersökning som Unionen genomfört bland 1 000 klubbar och som presenteras i dag.

- Lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader. Det är inte acceptabelt att så många företag inte lever upp till lagens krav, när vi samtidigt ser att klyftan mellan mäns och kvinnors löner i princip är lika djup i dag som för tio år sedan. Årliga lönekartläggningar som leder till att osakliga löneskillnader verkligen åtgärdas är ett viktigt krav för Unionen i de kommande avtalsförhandlingarna. En följd av det blir ju att om en grupp ska få mer måste en annan stå tillbaka, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.
Lönegapet mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrat sett över en tioårsperiod. År 2000 tjänade kvinnorna 92,5 procent av männens löner vid en jämförelse mellan kvinnor och män med samma arbete och ålder samt bosatta i samma region. Enligt den senast tillgängliga lönestatistiken från 2008 är motsvarande siffra 93,0 procent.

Sämst på att genomföra lönekartläggningar är de små och medelstora företagen. Endast vart tredje företag med 10-25 anställda genomför lönekartläggning årligen. De riktigt stora företagen med mer än 500 anställda sköter sig något bättre, men även här lever nära fyra av tio företag inte upp till lagens krav.
Lagen om lönekartläggning har ändrats så att företagen från och med nästa år endast behöver genomföra lönekartläggning vart tredje år i stället för som nu varje år.

- Om lönekartläggning genomförs årligen behålls kompetensen och då blir det en rutin som med tiden blir enklare att hantera. Där det finns osakliga löneskillnader kan de upptäckas och rättas till. Men för det krävs kartläggningar med kvalitet som lever upp till lagens krav om samverkan mellan företag och klubb, säger Niklas Hjert.

Vad tycker du?

Är det rätt att fack och myndigheter lägger sig i hur företag sätter sina anställdas löner?
Tyck till här!

SV: Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen 06 okt 2009 09:46 #28426

Betalt är inte nånting man får, det är nånting man tar. I de flesta fall där kvinnor har lägre betalt än män för samma kvalifikationer och jobb har de helt enkelt haft lägre krav. Om arbetsgivaren fick välja skulle man jobba gratis, så det är upp till arbetstagaren att kräva den lön man är värd.

För att män och kvinnor ska få lika lön för samma jobb måste kvinnor lära sig att ta för sig mer. Att tvinga t.ex. arbetsgivare att GE kvinnor det männen själva får kämpa för leder inte till jämställdhet. Kanske på pappret, men i praktiken lär sig kvinnorna att de inte behöver kämpa för att uppnå sina mål. Det är inte särskilt utvecklande, varken på individnivå eller för samhället i stort.

SV: Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen 06 okt 2009 10:15 #28427

Den här svadan om att kvinnor tjänar sämre än män har jag hört sedan jag gick i småskolan. Och det är några decennier sedan nu...

Precis som Vassius säger så kan man inte kommendera fram högre löner, utan de måste både förtjänas och erövras. Det kommenderade har redan skett, och visst finns det på ett och annat plan några ören att ta igen, men det sista kommer aldrig ett företag att släppa till utan kamp och uppvisade resultat.

Det finns som jag ser det tre företeelser i samhället där kvinnorna måste ändra beteende för att ta sig framåt och uppåt.

1: Se till att i högre grad välja utbildningar som chefer rekryteras ifrån. Gör lumpen som befäl, sök polishögskolan, sök de högre utbildningarna inom juridik, samhällsvetande, handelshögskolan etc.

2: Dela med sig av föräldraledigheten till mannen. Tvinga männen att ta hand om barnen lika länge. Är man borta ett halvår tappar man marginellt i karriärfart, men är man borta ett år eller mer är det tufft att ta igen det.

3: Våga starta eget, våga sök chefstjänster, våga tänk lite längre än när barnen skall hämtas från dagis, och vad du skall ha hunnit med att handla innan.

Nästan alla kvinnor jag känner som "gjort karriär" har tidigt insett att de som utbildade barnskötare, bibliotekarier eller frisörer har svårt att bli något, och så har man hittar andra passande utbildningar som ger en bredare bas att stå på.

De har sett att manliga kamrater som gjort lumpen som befäl är vana vid ordergivning. Från lagidrotten har de lärt sig att samarbeta, vara lagledare och förstå att i alla lägen är inte alla lika mycket värda. En del måste sitta på bänken. När män utbytt erfarenheter inom Rotary, Odd Fellow, Tempelriddarna eller annan orden har kvinnorna traditionellt ordnat välgörenshetsbasarer. Förvisso en prestation, men kanske inte så bra för förmågan att gå framåt i karriären. Det försöker de nu kompensera genom egna nätverk och ledarskapsutbildningar. Framtidens generationers kvinnor skall inte bjuda på det försprånget. Gör lumpen, spela fotboll och hockey och nätverka.

Och de är inte hemma fem år av sju möjliga när de får barn. De sparar inte ihop maximalt med semester, kompledigt, strödagar och liknande för att kunna vara hemma så länge som möjligt. Det är mycket svårt att ta del av löneglidningen när man är föräldraledig.

Och så söker man sig framåt. Som gruppledare, teamledare, avdelningschef, projektledare etc. Det är väldigt sällan någon erbjuder sådana tjänster till någon som inte ens sökt dem. Och även om man söker och inte får tjänsten så har man visat att man vill gå vidare, att man är beredd att söka nya höjder. De flesta arbetsgivare uppskattar sådant och byter inriktning på medarbetarsamtalen från de besvärliga vabningarna till utveckling så att man får den där högre tjänsten en dag.

Det är i stort en attitydfråga, samhället får gärna hjälpa och stötta för att ändra attityden, men insatserna skall inte riktas mot företagarna utan MED tjejerna.

SV: Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen 27 dec 2009 08:22 #30210

Lumpen, Odd Fellow, Tempelriddarna ... det har byggts upp en del manliga strukturer som ger män ett försprång.

När du skriver att "tjejerna" får bygga upp motsvarande strukturer och på så vis erövra sin egen rättvisa, så ser du dem som grupp och inte individer. Vi anser alla att förtjänst ska utgå från ansträngning, och enligt den principen har man inte förtjänat den extraskjuts som tidigare representanter av ens kön gett en genom att bygga strukturer, och likaså förtjänar man inte diskriminering för att tidigare representanter av ens kön inte byggt så mycket.

Låt oss ta det här till individnivån, och erkänna att samhällets strukturer gynnar män på bekostnad av kvinnor, och att varje enskild individ i sig inte är ansvarig för de här strukturerna. För att anknyta till resonemanget ovan: Visst, det är Evas fel att hon inte går med i den kvinnliga motsvarigheten till Tempelriddarna, men det är inte hennes fel att den kvinnliga motsvarigheten till Tempelriddarna inte finns ännu.

Så för att motverka diskrimineringen måste vi "motdiskriminera", och det är ju förstås ett känsligt område, där varje åtgärd har sina oönskade konsekvenser som måste vägas mot fördelarna.

Som ovan nämnt så skapar föräldraledighet en stor del av lönegapet (dels pga efterhalkningseffekten, men också i förväg, pga förväntningar - man vet att en kvinna i genomsnitt kommer vara borta från jobbet mer). För mig känns en helt individualiserad föräldraförsäkring som ett självklart steg.

Vidare har vårdnadsbidraget visat sig vara den kvinnofälla som befarades. 90% av de som nappat är kvinnor med mycket svag ställning på arbetsmarknaden, en ställning som inte blir starkare av att de har hemmadagis. (Och förmodligen inte barnens framtida ställning heller, speciellt inte döttrarnas.)

Lumpen har nämnts, och där kan man ju börja med att slopa den diskriminering det är att jag blir kallad till mönstring under hot av polishämtning, medan min tjej inte blir det. (Men man kan ju fråga sig vem det är som blir diskriminerad ...)

Men med sagt så känns det ju träligt att man själv ska sitta och göra en lönegranskning. Kan man inte bara få jobba och sen kanske hinna njuta lite av sitt liv? Kan inte facket komma hit och lönegranska istället? De är så välkomna. "Kompetensen går ner när man inte lönegranskar varje år." Bra sagt, tänk bara vilken kompetens er heltidsanställde lönegranskare skulle få när den åker runt på företag och granskar löner varenda dag, och tänk vad duktiga företagarna blir när de får företaga och slipper lönegranska. Låt mig slippa.

Vad jag heller inte vill se är riktade arbetsgivaravgifter för kvinnor (om nån nu överväger det). De lägre arbetsgivaravgifterna för unga och pensionärer gör vare sig till eller från för min del. Lite mer pengar för lite mer administration. Jobb som jobb, tråkigt att det blev mer administrationsjobb bara. Skillnaden är för liten för att man verkligen ska tända på det.

Men lönebidrag för invandrare på 75 %, now we're talking! www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?C=1000004 Jag har en, strax två timmisar :) Jaga på SIFA, intensivsvenska för akademiker

SV: Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen 27 dec 2009 14:58 #30218

Lägger inga större synpunkter på ovanstående, men jag vill rätta till två faktafel.


För att anknyta till resonemanget ovan: Visst, det är Evas fel att hon inte går med i den kvinnliga motsvarigheten till Tempelriddarna, men det är inte hennes fel att den kvinnliga motsvarigheten till Tempelriddarna inte finns ännu.


Den kvinnliga motsvarigheten i Sverige heter Tempel Byggare Orden.Lumpen har nämnts, och där kan man ju börja med att slopa den diskriminering det är att jag blir kallad till mönstring under hot av polishämtning, medan min tjej inte blir det.


Detta är ändrat från den 1 juli 2010 då lumpen blir frivillig. Det ligger också ett förslag om obligatorisk "lämplighetsundersökning" för alla 18-åringar - både tjejer och killar. Läs mer
http://www.lumpen.nu/Frivillighet/
Med vänliga hälsningar,
Jonathan

SV: Svenska företag fortsätter att bryta mot diskrimineringslagen 27 dec 2009 19:55 #30221

Intressant med tempel byggar orden (varför alltid särskrivningar när det gäller ordnar?). Men det var en liknelse, jag menade det lite bildligt. Hursomhelst säger min magkänsla mig att tempelbyggarorden har lite kvar innan den kan mäta sig, och att alla karriärskjutsarinstitutioner som bygger på att sammanknyta folk av samma kön kommer förstärka de skillnader som för tillfället finns mellan könen.

Naturligtvis är ojämlikheter på arbetsmarknaden ingen orsak för att lägga sig i och reglera folks fritidsintressen, men ju mer folks fritidsintressen snedvrider arbetsmarknaden, desto större anledning att ge arbetsmarknaden en knuff i rätt riktning. Ingen skulle vara gladare än jag, bara inte knuffen innebär en extra kolumn i kalkylbladet!  :OMG

Och fantastiskt med lika villkor inför lumpen. Var det nåt parti som opponerade sig mot det?
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan