Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Svårare för företag att låna pengar från banker

Svårare för företag att låna pengar från banker 12 okt 2011 11:38 #41451

Statistik från Eurostat visar att det blivit svårare för små och medelstora företag i EU att få sina låneansökningar beviljade av bankerna. Effekten är uteblivna investeringar och på sikt kanske även en sämre jobbtillväxt.

Den ekonomiska krisen har gjort det svårare för små och medelstora företag i Europa att finansiera investeringar med banklån. Mellan 2007 och 2010 ökade andelen avslagna låneansökningar på bred front bland EU-länderna.

I Irland avslog till exempel bankerna fler än var fjärde ansökan rakt av förra året. 2007 hände det bara en av hundra ansökningar. Samma mönster syns också i många andra länder, även sådana som är inte har drabbats av skuldkrisen fullt lika mycket som Irland. I Nederländerna har exempelvis andelen låneavslag ökat från 7 till 23 procent och i Storbritannien har avslagen ökat från 6 till 21 procent.

Vänt ner efter sommaren
Det enda land som bryter mot mönstret är faktiskt Sverige. Här har andelen helt avslagna låneansökningar tvärtom minskat något under dessa år. Utifrån detta kan man dock inte dra slutsatsen att det blivit enklare att låna. Undersökningen visar nämligen samtidigt att allt färre låneansökningar i Sverige beviljas i sin helhet. Istället har allt fler låneansökningar hamnat i någon slags mellankategori. Alltså inte helt avslagna, men heller inte helt beviljade. I praktiken bör det röra sig om att företagen inte har fått godkänt på hela beloppet de ansökt om, utan fått nöja sig med en lägre summa.

Frågan är också hur bilden skulle sett ut om Eurostat i sin statistik hade jämfört med dagens situation, istället för hur det såg ut 2010. Enligt ALMI Företagspartners Låneindikator har utlåningen till svenska företag nämligen bromsat in kraftigt efter sommaren. En del av förklaringen till detta kan naturligtvis ligga i att färre företag ansöker om lån och istället fokuserar på mer defensiva åtgärder när konjunkturen nu vänder nedåt.

En annan del av förklaringen är dock helt säkert att det blivit svårare att få sina låneansökningar beviljade. Faktum är att 27 procent av de tillfrågade bankcheferna i ALMI:s studie uppger att det har blivit svårare att få lån för nya företagskunder, jämfört med hur det var för tre månader sedan.

Nya regler kan försvåra ytterligare
Samtidigt som bankerna redan har blivit mer restriktiva i sin utlåning gentemot små och medelstora företag, kan villkoren inom kort komma att stramas upp ytterligare. Det nya bankregelverket, Basel III, som syftar till att minska risken för bubblor och allvarliga finanskriser, kan nämligen få särskilt negativa effekter på bankutlåningen till just små och medelstora företag. Detta vore extra besvärligt för europeiska företag eftersom de internationellt sett är väldigt beroende av banklån för att finansiera investeringar.

Om denna utveckling fortsätter kan alltså tillväxtförutsättningarna för små och medelstora företag försämras. Detta vore särskilt olyckligt eftersom det är i just dessa företag som den huvudsakliga jobbtillväxten har skett de senaste 10-20 åren.

Källa: Ekonomifakta.se

Så lyckas du få banklån till ditt företag
Senast redigerad: 12 okt 2011 11:43 av Patrik Nilsson.
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan