Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Dax att avskaffa handelsbolagen?

Dax att avskaffa handelsbolagen? 29 nov 2011 14:15 #42034

Varför inte ta och avveckla möjligheten att starta och driva handelsbolag?

För delägare i handelsbolag gäller ju ett personligt och solidariskt ansvar för handelsbolagets skulder och förpliktelser, vilket gör att de flesta faktiskt bör undvika handelsbolag. Det finns fall när handelsbolag fungerar utmärkt men tyvärr finns desto fler exempel på motsatsen, t ex där vänner drivit handelsbolag och efter en tid blivit före detta vänner.

Dessutom är deklarationen och skattereglerna för handelsbolaget och delägarna väldigt knepiga – det kan rentav vara svårt att göra rätt, även om man verkligen försöker!

Juridisk person, men….
Ett handelsbolag är en juridisk person. Handelsbolag kan därför precis som aktiebolag ingå avtal, äga saker, låna pengar, bli stämd, ha anställda, osv.

I handelsbolag finns dock inte knivskarpa skiljelinjen mellan företaget och dig själv som ägare, detta på grund av det personliga och solidariska ansvar du ändå har som ägare för bolagets skulder och förpliktelser. För den som driver ett handelsbolag blir det som en mix av regelverk – och kanske inte en helt positiv
mix.

Bara delvis skattesubjekt
Ett handelsbolag är bara delvis ett eget skattesubjekt, nämligen för:
• moms,
• arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställda,
• särskild löneskatt på anställdas pensionskostnader, och
• fastighetsskatt och fastighetsavgift på handelsbolagets fastigheter.

Handelsbolaget ska alltså lämna skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt men också blankett INK4 (inkomstdeklaration) för att redovisa underlag för särskild löneskatt och fastighetsskatt/fastighetsavgift. Handelsbolaget får ett eget slutskattebesked och egen F-skattedebitering (om bolaget har fastigheter och/eller pensionskostnader för anställda).

Däremot är inte handelsbolaget skattesubjekt för inkomstkatt eller egenavgifter och inte heller för särskild löneskatt på delägarnas pensionskostnader. Allt detta står delägarna själva för och deklarerar i sina egna inkomstdeklarationer (på den mycket svårbegripliga blankett N3A – en blankett som nog är svår att förenkla på grund av svårbegripliga skatteregler bör tilläggas). Inkomstskatt och egenavgifter för din andel i handelsbolaget kommer att slås ihop med dina privata skatter osv på ditt slutskattebesked. Driver du handelsbolag blir det alltså dubbla inkomstdeklarationer.

Handelsbolaget har F-skattsedeln medan du som delägare har en SA-skattsedel (för särskild A-skatt).

Personligt och solidariskt ansvar
För delägare i handelsbolag gäller ett personligt ansvar, precis som för en enskild näringsidkare, trots att handelsbolaget är en juridisk person. Delägarna ansvarar alltså ändå personligen för handelsbolagets skulder och förpliktelser.

Men dessutom gäller ett solidariskt ansvar – skulder och förpliktelser som en delägare åsamkar handelsbolaget, drabbar även övriga delägare. En fordringsägare har möjlighet att direkt kräva en av delägarna på hela skulden, sedan blir det upp till denna delägare att kräva övriga delägare på deras
andel av skulden (regressrätt).

Kommanditbolagets fördel
För delägare i kommanditbolag blir det personliga ansvaret olika beroende på vilken typ av delägare det handlar om.

Komplementärer ansvarar personligen för kommanditbolagets skulder och förpliktelser på samma sätt som en handelsbolagsdelägare.

Kommanditdelägare ansvarar bara för det ansvarsbelopp (registrerad insats) som registrerats hos Bolagsverket (t ex 1 000 kr), å andra sidan har kommanditdelägare normalt ingen rätt att företräda bolaget och ingå avtal, ta upp lån, osv.

Ett kommanditbolag kan alltså vara användbart om man av någon anledning absolut vill ha ett handelsbolag, t ex för att ha en enkel inkomstfördelning mellan delägarna. T ex i en konstellation med aktiebolag som ägare eller med ett aktiebolag som komplementär och en fysisk person som kommanditdelägare (förekommer t ex ofta i samband med ägande av travhästar). Eller om det är en fysisk person som är drivande (komplementären) och någon/några andra mer passiva (kommanditdelägare), (men detta bör förekomma mer i undantagsfall, t ex för att hindra en upplösning av ett handelsbolag vid dödsfall, skilsmässa osv.

Administration och formalia
Handelsbolag omfattas av lagen om handelsbolag och enkla bolag som dock inte inte alls är jämförbar med aktiebolagslagen. Handelsbolagslagen är kortfattad och ställer inte upp några större krav på formalia, något som kanske är både på gott och ont (ett företag med flera delägare brukar må bra av viss ordning och reda).

Eftersom ett handelsbolag måste ha två eller flera delägare utgår handelsbolagslagen från att delägarna har ett bolagsavtal där man kommer överens om vad som ska gälla i bolaget, hur det ska skötas, osv. Upprättas inget särskilt bolagsavtal gäller bestämmelserna i handelsbolagslagen och vad man angivit vid registreringen av bolaget hos Bolagsverket (registreringsansökan blir ett litet bolagsavtal kan man säga). Att inte upprätta ett särskilt bolagsavtal är olyckligt eftersom många frågor då blir antingen oreglerade eller effekterna oönskade. Tyvärr upprättas alltför sällan bolagsavtal.

Någon fördel med handelsbolag då?
Ja, enkel inkomstfördelning mellan delägarna brukar framhållas. Det kan jag främst köpa när det gäller delägare som är aktiebolag eller möjligen i kommanditbolag där komplementären (den fullt ansvarige) är ett aktiebolag.

Men sedan är det på lägre inkomster (om inkomsten per delägare ligger under 400 000 kr per år, före inkomstskatt) lägre beskattning för delägare i handelsbolag (och enskilda näringsidkare) än på löner eller utdelning från aktiebolag. För den med ännu högre inkomster blir det dock fördel aktiebolag tack vare utdelningsreglerna.

Källa: Blinfo.se
Författare: Ulf Svensson

Vad säger du? Är det fördelaktigt med HB?
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan