Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Vad gjorde jag egentligen idag?

Vad gjorde jag egentligen idag? 21 mar 2012 09:20 #43395

Ja, vad gjorde du idag? Hur mycket tid lade du på att kolla Facebook, laga/äta mat, resor till och från jobbet, träna, plocka upp efter barnen och hänga i tv-soffan? Vissa dagar går till historien andra dagar tillhör de mer vanliga vardagarna. Men hur ser en vardag ut?

Statistiska centralbyrån har under ett antal år bett svenskar att föra tidsdagbok för att se hur mycket tid som spenderas på olika aktiviteter: förvärvsarbete, hemarbete, personliga behov till exempel personlig omvårdnad och måltider, utbildning och fri tid så som idrott, tv och läsning.

Denna mätning har hittills gjorts tre gånger, 1990, 2000 och 2010. Sen har man även tittat på hur tiden fördelats i olika familjegrupper och över ett dygn. Det innebär att det går att titta på tre olika dimensioner här: skillnad över tid, skillnad mellan familjetyper och skillnader mellan könen.

Framför böckerna eller framför tv:n

Ser man till den senaste mätningen så spenderar kvinnor i genomsnitt mindre tid till förvärvsarbete än män. Sen spenderar de mer tid på hemarbete än män, kanske just en följd mindre tid till förvärvsarbete. Män spenderar mer tid på så kallad fri tid och mindre på personlig omsorg än kvinnor. Kvinnor spenderar också mer tid på utbildning än män.

Mindre tid till städning

Utvecklingen över tid mellan 1990-2010 visar att kvinnor nu förvärvsarbetar lite mer än tidigare och män lite mindre. Något som syns tydligt är att tiden man lägger på hemarbete samtidigt minskat markant för kvinnor och ökat marginellt för män. Så totalt sett spenderas alltså mindre tid på hemarbete. Kanske har vikten av att ha ett rent och snyggt hem prioriterats ned och andra värden prioriterat upp. Eller så kan det tyda på att köpen av hushållsnära tjänster ökat så som städning och inköp av matvaror/middagar. Med tanke på ökningen av antalet företag och antalet sysselsatta inom det sistnämnda området ligger svaret kanske där.

Mäns marginella ökning av hemarbete verkar bero på att män lagar mer mat än tidigare. Fri tid har ökat sedan 1990 för båda könen men mer för män. Män tittar mer på tv och spelar mer tv-spel än kvinnor och kvinnor spenderar mer tid på personlig hygien än män.

Minst fri tid för småbarnsföräldrar

De olika familjegrupper som har undersökts är: ungdomar 15-19 år boende hos föräldrar, 15-44 år sammanboende utan barn, sammanboende småbarnsföräldrar, sammanboende föräldrar med barn minst 7 år, 45-65 år sammanboende utan barn och sammanboende över 65 år.

I alla grupperna lägger männen mer tid på förvärvsarbete än kvinnorna utom i tonårsgruppen. Där förvärvsarbetar tjejer mer än killarna. Unga tjejer lägger också mer tid på hemarbete än killarna. Istället för att lägga ned tid på förvärvsarbete och hemarbete spenderar killar den tiden på fri tid. De som lägger mest tid på förvärvsarbete är sammanboende män med barn och de spenderar också minst tid på hemarbete. Något som kanske överraskar är att sammanboende män med småbarn jobbar mer än sammanboende män utan barn. De som har minst fri tid är sammanboende småbarnsföräldrar. De som spenderar mest tid på fri tid är pensionärer och tonårspojkar.

TV:n håller oss samman

Det finns alltså tydliga skillnader mellan könen och mellan olika typer av familjer när det gäller de allra flesta aktiviteterna. Dock fanns det en gemensam nämnare. Det är att alla grupperna, och båda könen, verkar kolla på tv exakt klockan 21:30.

Källa: Ekonomifakta.se
Senast redigerad: 21 mar 2012 09:21 av Patrik Nilsson.

Re: Vad gjorde jag egentligen idag? 21 mar 2012 11:44 #43398

Intressant läsning, som småbarnsförälder har jag minst tid och som pensionär mest men verkligheten är minimaltid tid. Eftersom jag de senaste 30 åren kunnat sköta allt arbete hemifrån har jag sparat minst 2 timmar per dag vilket blir 21.900 timmar vilket blir 2738 arbetsdagar. Inbesparad lunchtid ca 40 min per dag är 438000 min Siffrorna uträknade på år så ett visst avdrag få ske för några semesterdagar. Som företagare arbetar man jämt mer eller mindre. Tv-tittande blir snarast en insomningsfas, undantag finns naturligtvis.

Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan