Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Tillväxtverket har lägst förtroende bland småföretagarna

Tillväxtverket har lägst förtroende bland småföretagarna 05 sep 2012 10:55 #44771

8 av 10 småföretagare har aldrig fått hjälp av myndigheten

Den senaste SmåföretagarBarometern visar att svenska småföretagare inte känner något förtroende för Tillväxtverket och få uppger att de har fått någon hjälp från myndigheten. Störst förtroende hos svenska småföretagare har Bolagsverket och Skatteverket. SmåföretagarBarometern är en undersökning som genomförs blandsmåföretagare i Sverige av e-bokföringsföretaget SpeedLedger.

I den färska undersökningen SmåföretagarBarometern, genomförd av SpeedLedger, har 393 småföretagare i Sverige rangordnat svenska myndigheter efter det förtroende de känner för dem. Det omtalade Tillväxtverket hamnar på allra sista plats: 22 procent av småföretagarna känner minst förtroende för Tillväxtverket och dess uppgift att främja företagsamheten i Sverige. Hela 65 procent av de tillfrågade har placerat myndigheten på någon av de tre lägsta placeringarna. Endast sju procent av småföretagarna placerar Tillväxtverket på någon av de tre översta platserna.

Störst förtroende känner svenska småföretagare för Bolagsverket och Skatteverket. Närmare hälften, 48 procent, av alla svenska småföretagare har uppgett att de tycker att Skatteverket är den myndighet som mest hjälpt dem att bedriva sin verksamhet. Även Branschorganisationerna och Företagarna hamnar högt upp på rankinglistan.

Tillväxtverkets arbete syftar till att främja företagsamhet, att underlätta och göra det enklare att bedriva företag i Sverige. Detta arbete har resulterat i ibland annat uppbyggandet av informationstjänsten Verksamt.se vars syfte är att underlätta att starta och driva företag. Svenska småföretagare sätter emellertid ett lågt betyg på även på Verksamt.se.

8 av 10 småföretagare har aldrig fått hjälp av Tillväxtverket

Enbart 16 procent av svenska småföretagare uppger att de någon gång fått hjälp av Tillväxtverket i att bedriva sin verksamhet, och endast tre procent av småföretagarna anser att Tillväxtverket har bidragit/hjälpt dem att bedriva sin verksamhet bättre.

- Dessa siffror kan bara tolkas som en ineffektivitet i verkets förmåga att nå ut, och en ännu större ineffektivitet i att göra konkret nytta för svenska småföretagare. Siffrorna blir än mer chockerande med tanke på Tillväxtverkets särskilda insatser just mot småföretagare de senaste åren. Det låga förtroendet avspeglar verkets ineffektivitet, men även de senaste skandalerna kring representation och generaldirektörens avskedande, säger Magnus Nilselid, VD, SpeedLedger.

Ung Företagsamhet hamnar näst sist i rankningslistan. Även Svensk Exportråd har ett lågt förtroende bland småföretagarna i undersökningen.

Småföretagarnas förtroendelista:

I undersökningen har respondenterna fått ranka olika myndigheter och organisationer efter vilka de känner mest respektive minst förtroende för där 1 representerar mest förtroende och 11 minst förtroende.

1. Bolagsverket (3,53)

2. Skatteverket (3,63)

3. Branschorganisationerna (4,54)

4. Företagarna i din region (4,56)

5. Handelskammaren (5,87)

6. Svenska Näringsliv (6,31)

7. Arbetsförmedlingen (6,76)

8. Svenskt exportråd (6,79)

9. Verksamt.se (7,01)

10. Ung Företagsamhet (8,18)

11. Tillväxtverket (8,44)

Om SmåföretagarBarometern
SmåföretagarBarometern är en återkommande undersökning där hundratals svenska småföretagare ger sin syn på konjunkturen och affärsläget för småföretagare, samt på olika dagsaktuella frågor som berör småföretagare. SmåföretagarBarometern genomförs av e-bokföringsföretaget SpeedLedger.
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan