Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Skatterelaterade riksdagsbeslut fattade under december

Skatterelaterade riksdagsbeslut fattade under december 20 dec 2012 17:12 #45577

Den 21 november sade riksdagen ja till budgetens utgiftsramar och inkomster. Den 19 december önskade talmannen Per Westerberg alla i riksdagen God Jul och Gott Nytt År. Samma dag klubbades budgeten för 2013 och riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av alla beslut om statsbudgeten.

Nedan följer andra även viktiga beslut fattade under december.

Skattereduktion för läxhjälp
Nu har beslut fattats att HUS-avdraget kompletteras med läxhjälp från den 1 januari 2013. Det har varit gränsdragningsproblem i tidigare regler men nu omfattas alltså hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer av skattereduktionen för hushållsarbete. I likhet med vad som gäller för övrigt hushållsarbete ska arbetet utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Nya regler för investeringssparkonto ska stoppa skatteplanering
Reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto ändras för att förhindra skatteplanering. Finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto och som är förpliktelser, t.ex. optioner och terminer, ska enligt de nya reglerna schablonbeskattas på samma sätt som aktier och andra finansiella instrument som är tillgångar.

Tidigare var det möjligt att inom ett investeringssparkonto skapa vinster på tillgångar som schablonbeskattades och förluster på förpliktelser som beskattades konventionellt. Därefter var det möjligt att utnyttja skillnaden i skattesatsen.

Förbättrat informationsutbyte mellan skattemyndigheter inom EU
En ny lag ska förbättra informationsutbytet mellan Skatteverket och motsvarande myndigheter i andra EU-länderna. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv. Skatteverket ska kunna lämna ut upplysningar till motsvarande myndigheter i andra EU-länder, tillåta besök från dessa myndigheter på Skatteverkets kontor, göra utredningar för att få fram uppgifter som andra EU-länder begärt ut och hjälpa till med delgivning av beslut. I den nya lagen ingår också sekretessregler.

Källa: ekonomi-info.nu
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan