Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Företagare ska få enklare vardag med ökat myndighetssamarbete

Företagare ska få enklare vardag med ökat myndighetssamarbete 27 mar 2013 17:24 #46476

På uppdrag av regeringen och med utgångspunkten ”en uppgift en gång” har 14 myndigheter arbetat med att kartlägga företagens uppgiftslämnande. Det görs för att få en överblick över de krav som ställs på företag i Sverige att lämna uppgifter.

Syftet med projektet är att förenkla vardagen för företagare då man anser att detta skapar möjlighet till fler och växande företag. I sin dagliga verksamhet ska företag inte behöva lämna samma uppgift åtskilliga gånger till flera olika statliga myndigheter, det anses kosta tid och pengar för både företag och myndigheter. Målet är att skapa ett uppgiftskravregister som tydliggör när en uppgift samlas in fler än en gång.

För att hålla uppgifterna aktuella arbetar myndigheterna nu med att uppdatera kartläggningen. De erfarenheter som utredningen hittills gett har bland annat resulterat i att myndigheterna identifierat några områden där de ser att det finns goda möjligheter att kunna återanvända lagrad information kring företag.

Myndigheterna har därför valt att fördjupa sig i följande fyra områden:
  • Grundläggande uppgifter
  • Ekonomisk information
  • Offentlig upphandling
  • Ärendeinformation.
Tre viktiga faktorer och förutsättningar finns för projektet:

1. Varje myndighet måste arbeta med att bedöma om de uppgifter som samlas in från företag verkligen är nödvändiga.

2. Myndighetsgemensamt arbete krävs för att åstadkomma omfattande förändringar över gränserna.

3. Från politiskt håll krävs förutsättningar för att genomföra nödvändiga förändringar.

Mer om kartläggningen kan du läsa i myndigheternas lägesrapport för projektet Förenklat och minskat uppgiftslämnande, som överlämnades till regeringen den 1 mars 2013. Uppdraget ska slutredovisas den 29 november 2013.

Mer finns att läsa på Bolagsverket.

Källa: ekonomi-info.nu
Senast redigerad: 27 mar 2013 17:29 av Redaktionen på Företagande.
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan