Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Observationskontot

Dela artikeln
fredag, 04 juli 2014 0

I de situationer när du inte lyckas hitta rätt konto för en viss transaktion så kan du använda dig av observationskontot. Anledningen till att du inte hittar rätt konto kan bero på att en verifikation är felaktig eller saknar tillräckligt med information. Tänk dock på att en bokning på observationskontot endast är tillfällig och måste nollställas innan bokslutet.

Det finns inget speciellt konto som används som just observationskonto utan det kan du välja lite själv. I exemplet nedan kommer vi dock använda oss av konto 1900 då det ligger som första konto bland tillgångarna i balansräkningen och är enkelt att se. Vissa väljer att använda sig av konto 9999 för intern redovisning men det syns dock inte alltid i rapporterna så det är inte lika enkelt att se.

Exempel på bokföring av en otydlig verifikation

Ditt aktiebolag har betalat ut en lön på 10000 kronor men du vet inte riktigt varifrån den har dragits. Har den betalats från kassa, konto, plusgiro eller på något annat vis. För att inte fastna i bokföringen bestämmer du dig för att ta tag i det senare och bokför den istället på observationskontot så länge.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7010

Löner till kollektivanställda

10000

 

1900

Observationskonto

 

7000

2710

Personalskatt

 

3000

När du sedan suttit ner och gått igenom informationen så inser du att du som äger bolaget betalat ut lönen med dina egna pengar. Du nollställer då observationskontot och bokför den på rätt konto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1900

Observationskonto

7000

 

2893

Skulder till närstående personer, kortfristig del

 

7000

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan