Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Offentlig finansiering: Att göra en framgångsrik ansökan

Dela artikeln
torsdag, 13 maj 2010 0


Ett par råd som hjälper dig när du ansöker om finansiellt stödEftersom varje program är unikt är det svårt att ge heltäckande råd om hur ett företag som vill söka offentlig finansiering ska gå till väga. Nedan är dock några punkter som kan vara bra att tänka på:

 

  • Välj rätt program

En förutsättning för att kunnafå medel är att projektet ska bidra till att uppnå ett programs mål.

{sidebar id=20}

Det finns ofta flera svenska, nordiska och EU-program inom ett och samma område. Var noggrann när Du väljer program och stäm av att det projekt ni planerar verkligen uppfyller kraven för att få stöd i det program som ert företag söker till.

  • Var ute i god tid

Tänk på att det kan ta tid att få ihop ett bra projektkonsortium med samarbetspartners och medfinansiärer. Om ett projektkonsortium söker ska samtliga deltagare ha ett intresse och en tydlig roll i projektet. Att skriva en ansökan tar tid, särskilt om det finns flera partners i olika länder som ska vara delaktiga.

  • Förankra projektidén i det egna företaget

Det är viktigt att projektidén är väl förankrad i det egna företaget och att den har brett stöd av dem som ska utföra arbetet.

  • Välj partners med omsorg

Om projektet ska genomföras tillsammans med samarbetspartners ska ni förklara varför och vilket mervärde det ger och hur samarbetet ska ske. Partners i projektet ska komplettera varandra. Välj partners med omsorg, tänk på att ni ska samarbeta under flera år. Om ni söker partners i EU finns flera sökmotorer med information om företag och universitet som vill delta i EU-projekt.

  • Upprätta konsortialavtal

Ett bra sätt att undvika konflikter mellan partners under eller efter ett projekt är att redan innan projektet startar upprätta ett konsortialavtal. Konsortialavtalet kan t.ex. reglera vem som äger upphovsrätt och nyttjanderätt till projektresultaten, sekretessfrågor osv.

  • Var tydlig och noggrann

Tänk på att tydligt formulera Din ansökan. Centrala delar är syftet, målet, målgruppen och genomförandet. Visa om och i sådant fall vad som är unikt med just det här projektet. Inom EU-programmen efterfrågas ofta nyskapande och innovativa projekt. Resultat ska uppnås inom ramen för projekttiden. Ansökan måste vara komplett och alla formella krav ska vara uppfyllda. En projektansökan skrivs ofta delvis på förtryckta ansökningsblanketter som i de flesta fall kan laddas ned från Internet.

  • Utforma en realistisk budget

Ägna tid åt att utforma budget så att den blir så realistisk som möjligt. Är det flera partners i projektet ska budgeten vara väl avvägd mellan partners i förhållande till deras arbetsinsats. Medfinansiering i form av finansiella och/eller personella resurser ska ofta vara styrkta innan ansökan skickas in.

  • Visa hur ni ska sprida resultatet

Efter projekttidens slut är det en fördel om resultaten av projektet kan leva vidare i organisationen men även utanför. Hur ska ni informera omgivningen om projektet, dels under projekttiden, dels efteråt? Till vilka målgrupper ska ni rikta informationen och på vilket sätt? I EU-projekt ska behållningen av projektet ofta vara till nytta för andra länder än dem som ingår i själva projektet.

 

Välj kommun från listan