Startsida
av Connect Sverige
Connect Sverige
0 foruminlägg
37 artiklar

SIGNALER

Signalerna på att företaget riskerar att komma i en krissituationen kommer ofta tidigt. Några exempel:
  • sviktande försäljning
  • ansträngd likviditet
  • vikande lönsamhet
  • leverantörerna börjar kräva kontant betalning
  • nyckelmedarbetare lämnar företaget
  • banken hör av sig med oroande frågor.

Ibland tar företagsledningen signalerna på allvar. Men ofta kan företagsledningen mena att en sviktande försäljning är tillfällig. Att nyckelmedarbetare lämnat företaget förklaras med att de får bättre villkor på annat håll. I själva verket kan det finnas tydliga signaler på att den vikande försäljningen blir långvarig och att nyckelmedarbetarna insett detta.

De har kanske till och med framfört det till företagsledningen. Denna har dock inte velat lyssna eller insett vidden av situationen utan haft skygglapparna på sig och kommit med bortförklaringar. För företagsledningarna gäller att alltid vara på sin vakt för förändringar som döljer att djupare problem finns, som kan utvecklas till ett hot mot företagetsexistens. Och framför allt gäller det att agera i tid.

PLANERING

När man inser att en allvarlig situation är på väg måste en handlingsplan upprättas. Den är att likna vid en omstart av verksamheten. Handlingsplanen förankras hos ägare, företagsledning, medarbetare, finansiärer, kunder och leverantörer.

Det är viktigt att inse att utarbetandet av en handlingsplan för omstart inte ska ses som ett misslyckande. Tvärtom, företagsledningen visar genom handlingsplanen på en insikt om situationen.


GENOMFÖRANDE

Ett genomförande av handlingsplanen är alltid smärtsamt. Beslut måste tas som innebär att medarbetare lämnar företaget eller att verksamheter avvecklas. Det skapar oro i organisationen. Men genomförandet är nödvändigt. Det paradoxala är att företag efter en genomförd rekonstruktion i regel blir starkare än de var förut, även innan krisen kom.

Skälet är att en rekonstruktion innebär en total genomlysning av företaget. Allt ifrågasätts, endast det mest kraftfulla blir kvar i företaget.

I KORTHET

  • En omstart av verksamheten är ofta ett led i ett företags utveckling.
  • Företagsledningen måste alltid vara på sin vakt på signaler om en kommande kris.
  • En omstart måste planeras omsorgsfullt och genomföras kraftfullt.

 
Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.