Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Omvärldsbevakning skapar handlingsberedskap för företaget

Dela artikeln
måndag, 14 april 2014 0

Regelbunden omvärldsbevakning är ett av företagens viktigaste verktyg i arbetet med att ständigt ligga steget före och snabbt kunna anpassa sig till förändrad efterfrågan och nya behov. Se till att göra omvärldsbevakningen till en naturlig del av vardagen, välj dina källor och lär dig att granska trenderna med en kritisk blick.

Omvärldsbevakning kan se ut på många sätt. De flesta associerar förmodligen begreppet omvärldsbevakning till att hålla sig informerad om senaste nytt via traditionell media, men även sociala media, seminarier, diskussioner och att hålla koll på konsumenttrender ingår i begreppet omvärldsbevakning. Magnus Dalsvall och Kjell Lindström är HR-experter, föreläsare, konsulter och författare som gjort omvärldsbevakningen till en självklar del av vardagen.

– Företag som har så fullt upp med det dagliga arbetet att de inte anser sig ha tid med omvärldsbevakning riskerar att förvandlas till en kokande groda. En groda som släpps ner i en kastrull på spisen tenderar att gradvis vänja sig vid värmen tills det är försent då den plötsligt kokar. Ett företag som aldrig eller alltför sällan lyfter blicken och bevakar sin omvärld riskerar att råka ut för samma scenario, säger Kjell Lindström.

Alla har nytta av regelbunden omvärldsbevakning

Han menar att individer i alla branscher och på alla typer av positioner har en fördel i att regelbundet ägna sig åt omvärldsbevakning. Ett tips är att välja källor med omsorg. När du väl börjat omvärldsbevaka på regelbunden basis lär du dig snart vilka källor som är trovärdiga och levererar trender och nyheter som berör företagets verksamhet. Fortsätt att bevaka dessa källor kontinuerligt och skaffa gärna en diskussionspartner som du kan analysera trenderna med. Det kan vara en kollega, affärsbekant eller en mentor.

– En fördel med att hålla koll på vad som sker i omvärlden är det faktum att det då blir lättare att hitta intressanta samtalsämnen i olika affärssammanhang, exempelvis i samband med mingel, på möten och på affärsluncher. Krångla inte till det, gör omvärldsanalysen till en naturlig del av vardagen genom att veta vilka områden du bevakar och ständigt hålla ögonen öppna efter nyheter och diskussioner som berör dina områden, säger Magnus Dalsvall.

Kan sammansvetsa medarbetarna

Han påminner om vikten av att ha distans till trenderna och reflektera kring vilken påverkan händelser i vår omvärld har på företagets och din verklighet. Det övergripande syftet med all omvärldsbevakning är att ge företaget den handlingsberedskap som krävs när marknadens förutsättningar förändras på ett eller annat sätt. Det kan handla om nya typer av konkurrenter, att kunderna efterfrågar andra sorters tjänster eller att allt fler prioriterar miljömärkta tjänster och produkter. Glöm inte att bevaka trender inom flera olika områden, såväl ekonomiskt som socialt, tekniskt och politiskt, annars riskerar omvärldsanalysen att bli alltför ensidig.

– Regelbunden omvärldsbevakning kan även öka gemenskapen i företaget, när ni diskuterar trender och medarbetarna ombeds hålla utkik efter nyheter och händelser som kan påverka företagets framtid kan det sammansvetsa er och bidra med en värdefull känsla av tillhörighet, säger Magnus Dalsvall.

Välj kommun från listan