Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Läs hur du som entreprenör kan få ut mer av din verksamhet!

Läs hur du som entreprenör kan få ut mer av din verksamhet! 09 aug 2007 10:57 #10937

ScoreBase® affärsidé är att hjälpa företag tjäna mer pengar på befintliga resurser genom att tillföra information som visar ett företags hela potential. Samt vara ett affärsstöd för en effektiv och lönsam expansion.

Erfarenhet från drygt 20 års verksamhet i egna bolag och som konsult tillammans med den egenutvecklade metoden Activity Based Profit™ (ABP™) och dess stödsystem ProfitFinder™ gör att vi effektivt tar fram dold lönsamhet och skapar nya förutsättningar att mer direkt styra efter värde och inte som idag med budgetens kostnader och intäkter var för sig.

Utgångspunkten för vårt arbete är att alla företag oavsett storlek gör bättre affärer med ökad kunskap om  kund- lönsamhet och kundnytta. Kundlönsamheten, som företag har egen kontroll på, kan förfinas och utnyttjas till att skapa en mer lönsam mix och därmed högre marginal. Det kräver att samtliga kostnader fördelas så att både produkt- och kundlönsamhet är nettovärden. På det sättet skapas direktkontakt från kund (kundlönsamhet) till företagets vinst när produkter, kunder och resurser följs upp och prioriteras! 

Entreprenörsföretag organiserar sig i naturliga leveransprocesser och vet vad produkten eller tjänsten kostar. Priset sätts därför i relation till kostnaden och inte till kundvärde.

Som konsult tar jag fram kunskap om kunderna varför de köper företagets tjänster-/ produkter så att dessa kundvärden kommuniceras i mötet med kunderna. Utifrån den kunskapen kan sedan ett marknadspris sättas så att företaget får ut det marknaden är beredd att betala oavsett vad produkt-, eller tjänst kostar.

Nästa steg är att få koll på kundlönsamheten så man vet vilka produkt-kund-kombinationer som är basen i den vidare expansionen.

Med kunskap om kundvärde och kundlönsamhet gäller det sedan att organisera för expansion. Den processen stöds av de unika värdekedjor jag arbetar med som täcker hela affärsprocessen.

Lite mer om hur du som entreprenör expanderar verksamheten med bibehållen eller högre lönsamhet

Entreprenörsdrivna företag är starkt förankrade i sin produkt eller tjänst såvida man inte som jag har detta med kunskap om kunden och att expandera lönsamt som affärsidé.

Steg1 i ett projekt med målsättning att expandera med lönsamhet blir därför att få en uppfattning om vad det är som gör att kunderna köper företagets produkter eller tjänster. Den uppgiften hjälper jag till med och om det rör sig om ett mindre antal kunder så ringer jag helt enkelt och ställer frågor kring företagets erbjudanden plus att jag även förhör mig om hur kunderna uppfattar företaget avseende kundmottagande, leveranssäkerhet, kvalitet och om företaget är ett s k första hands alternativ vid köp av den typ av varor man säljer.

Steg 2 är att med kunskap om kundens upplevda värde av företagets produkter, tjänster och hur det uppfattas  omedelbart rätta till eventuella brister som går att åtgärda direkt – bara man vet om dom.
Resten av synpunkterna kan delas in i två grupper. Den ena gruppen handlar om åtgärder som ska rättas till men som tar lite längre tid. Det kan gälla produktfunktioner som inte håller måttet o likn. Den andra gruppen handlar om vad kunderna tycker är speciellt bra och där företaget förmodligen har sina Unique Selling Points som dom kallas. Och det är här vi kommer in på kundvärde och kundlönsamhet. För om vi nu också börjar följa upp vilka produkter/tjänster som köps av vilka kunder så kan vi nu försiktigt höja priset på de produkter till de kunder/kundgrupper som visat sig vara mest nöjda ha högst kundvärde.

Steg 3 vi kan nu  börja göra affärer och inte bara sälja kostnadstäckning. I ett sådant pågående sökande efter kundvärde och ett rimligt pris i relation till respektive kundgrupp eller ända ner till respektive kund så kommer vi nu successivt att få ett marknadsbesked var smärtgränsen går och då har vi rätt pris.
Men vi kan också göra det som kanske är allra viktigast nämligen att utvidga kundkretsen. Det kan vi nu göra med större kraft och möjlighet att få respons eftersom vi känner de kundgrupper som gillar våra erbjudanden och vi vet vilka produkter / tjänster de köpt. Därför söker vi nu upp samma typer av kunder och erbjuder samma typ av produkter/tjänster och om vi har lyckats i vår analysfas och fått fram kundvärde per kundgrupp eller kund så kommer vi nu att skörda framgång genom att samma kunder kommer att både köpa och gilla våra erbjudanden.
Samtidigt har vi också fått fram en utmärkt bas för vilka produkt-kund-kombinationer som är basen i en mer långsiktig expansionen. Att på detta sätt utvecklas organiskt ger en garanti för att man har kundernas acceptans och intresse över tid för sina produkter samtidigt som man har de bästa priserna eftersom man utnyttjar kunskapen om kundvärde när priset sätts – eller rättare söks fram i kundkontakt.

Steg 4 är att organisera för expansion och där är min specialitet att skapa en flödesorienterad organisation som utgår från kunden med en processägare (PÄ) som får ansvar för kunderna och om det är ett lite större företag så det finns flera PÄ blir det de som har kundlönsamhetsansvaret och ser tillsammans till att ett så optimalt värde per tidsenhet skapas. Företagsledningen får då ett mer övergripande ansvar för att utveckla produkter och marknader och PÄ ansvar för det operativa arbetet. I det mindre företaget kan det innebära att entreprenören blir kvar vid det vederbörande är bäst på och besätter PÄ funktionen med personal som är duktiga på att göra affärer.

Det här kan jag hjälpa till med!
Uppdraget i en expansionsfas är att vara 100% lojala mot affärsiden så att mesta möjliga av dess potential blir omsatt i värde. Ledstjärnan är kundens preferenser uttryckt som kundvärde och företagets lönsamhet på kundnivå uttryckt som kundlönsamhet. Det sista värdet i nettotermer så att samtliga kostnader är fördelade vilket gör att verklig kundlönsamhet kan följas upp och ligga till grund för dagliga prioriteringar av kunder, produkter och resurser. 

Eftersom produkt-tjänst-kostnads-perspektivet är så typiskt för den här gruppen av företag så blir vi en motvikt med ett kund-intäkts-perspektiv där man i första fallet går ”inifrån företaget och ut” och vi går ”utifrån kunden/marknaden och in.” Tillsammans skapar vi en bättre och säkrare expansion både ur sälj- och ur vinstsynpunkt! Vi bidrar med nödvändig marknadskunskap för rätt expansion – produkt-kundkombinationer – genom att ytterligare förfina prissättningsmodellen samt ännu viktigare vi gör företaget affärsorienterat genom att hjälpa till att också ta fram en organisation t ex med processägare som stöder att det verkligen görs affärer och inte bara tillverkas och levereras produkter eller tjänster.

Det senare beror på att man får en helt annan uppfattning om värde när man undersöker vad man kan få för pris för en produkt än när man gör ett kostnadspåslag. I det förra fallet kan en låg kostnad generera ett mycket högt pris i det senare fallet är man inlåst av kostnadspåslagets begränsning till att göra en bra affär.

Med lång erfarenhet och en modern affärsorienterad metod Activity Based Profit – som innebär att man sätter aktiviteter i direkt relation till det värde de bidrar med – är jag en effektiv affärspartner under ett utvecklingsskede där vi samtidigt implementerar tekniken för att sedan överlåta det vidare arbetet att skötas helt av företaget.

Jag tillämpar flexibla ersättningsformer från traditionell kostnad per timme till kostnadstäckning och del i vinst eller optioner i kundföretaget vid längre uppdrag.

Jag kommer gärna ut och berättar mer om hur just ditt företag kan utnyttja mina tjänster!
och dess stödsystem ProfitFinder™ Börje Paulsson / 0709 448565 / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Se också min hemsida www.scorebase.com och kom gärna med synpunkter eller frågor på min presentation!
Moderatorer: Patrik Nilsson

Välj kommun från listan