Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Prioriterande faktorer

Dela artikeln
fredag, 30 juli 2010 0

Genom enkäter har man kommit fram till vilken prioriteringsordning som olika faktorer har för investerare

I den inledningsvis nämnda enkäten ombads investerarna att bland annat redogöra för hur de generellt prioriterade tio olika faktorer i tillväxtföretagens olika utvecklingsfaser. Frågan var allmänt ställd, och avvikelser från sammanställningen nedan kan naturligtvis förekomma i enskilda fall beroende på specifika omständigheter.

{sidebar id=15}

Matrisen kan emellertid fungera som en bra indikation på vilka faktorer investerarna bedömer som viktigast i ett företags olika skeden. Av matrisen kan tre tydliga tendenser utläsas:

  • Investerarnas intresse för entreprenören är stort i tillväxtföretagets tidiga skede, men minskar när företaget uppnår en mer mogen fas.
  • Kassaflöden spelar en blygsam roll vid bedömningen av ett tillväxtföretag i tidiga skeden.
  • Ett tillväxtföretags ledning är alltid betydelsefull.

Tio faktorer i prioritetsordning

 Tio faktorer i prioritetsordning för Såddfas och Startfas

 

 
Tio faktorer i prioritetsordning för Utveckling- och Tillväxtfas

Senaste nytt

 

Välj kommun från listan