Fredrik Fridlund

Fredrik Fridlund

Artiklar av Fredrik Fridlund

Mål som inspirerar (Above Average Effect)

Above Average Effect förkortas AAE och innebär kort sagt att vi överskattar oss själva i situationer vi känner oss trygga i. AAE... Läs mer