Peter Tovman

Peter Tovman

Artiklar av Peter Tovman

Gör moderat näringspolitik skillnad?

Moderat näringspolitik, vilken roll spelar den i svensk ekonomisk utveckling? Påverkar den något eller gör den ingen skillnad?Saab... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 3 minuter
0

Sverige, lär av Kina!

Kina har en enorm drivkraft när det gäller företagande och tillväxt. Debatten om Kinas agerande i Coronakrisen och inställningen... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 3 minuter
0

Kickstarta Sveriges ekonomi nu!

Staten bör avsätta 1,5 procent av BNP årligen för att stärka dels Sveriges förmåga att vara starkt vid krissituationer med... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 2 minuter
0

Snart ekonomisk tillväxt!

Rubrikerna slår emot oss i Coronans ekonomiska svallvågor: Djup och lång lågkonjunktur, massarbetslöshet, konkursvåg. Ekonomen... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 4 minuter
0

Fokusera på svensk ekonomisk tillväxt – inte fördelning av sinande resurser

Den politiska debatten fokuserar i idag alltför hög grad på fördelning av Sveriges offentliga resurser till olika ändamål.... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 3 minuter
2

Due Diligence - köparens företagsbesiktning

När du ska köpa ett företag aktualiseras Due Diligence. Det är en företagsbesiktning. För dig som köpare gäller att... Läs mer
0

Sjukvården – Moderaternas ödesfråga för regeringsinnehav 2022

En av vår tids stora politiska frågor är sjukvården. Kanske den största? Cancervårdköerna är olidligt långa, primärvården... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 2 minuter
0

Sverige behöver innovativ näringspolitik som kan konkurrera med asiatiska länder

Nu behövs en i högt tempo utvecklad och implementerad innovativ näringspolitik i Sverige, en politik som kan konkurrera med asiatisk... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 4 minuter
3

Stort allmänborgerligt parti rätt väg för Sverige

I en debattartikel den 12 oktober menade jag att borgerlighetens problem är avsaknaden av ett riktigt stort samlande borgerligt parti.... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 2 minuter
0

Socialliberalismen nyckeln till borgerlig tillväxt

Borgerlighetens problem är avsaknaden av ett riktigt stort samlande borgerligt parti. Idag är borgerligheten splittrad på fyra olika... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 3 minuter
1

Replik: Lina Nordquist agera – prata inte tomma ord!

Liberalen Lina Nordquist konstaterar i debattartikel den 7 oktober i SvD att byråkratin är betydande inom sjukvården och att den tar... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 2 minuter
0

En svensk produktivitetskommission?

Sveriges ekonomi går för högtryck, så långt allt bra. Men det väcker också frågeställningen om möjligheter funnits att ur... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 3 minuter
0

Politisk konkurs hotar partier som följer Saab-konceptet

Kan en bilindustris positioner jämföras med ett politiskt partis? Ja, menar ekonomen Peter Tovman, som anser att vi dels har... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 4 minuter
0

Kan vässade lärosäten öka ekonomisk tillväxt?

Svenska lärosäten är en central kraft för Sveriges ekonomiska välgång och internationella konkurrenskraft. Men på... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 4 minuter
0

Innovationsfonder – en nyckel till fler tillväxtföretag

Sveriges ekonomi går just nu på högvarv. Men under ytan finns problem. Både produktiviteten och BNP:s procentuella årligas... Läs mer
av Peter Tovman i Opinion & Debatt | 2 minuter
0

Börsnotering ger stor positiv effekt på marknadsposition och varumärke visar ny studie

Bolag i storleksklassen 50 -500 Mkr ser många fördelar i att verka i börsnoterad miljö och främst är det varumärket och... Läs mer
av Peter Tovman i Nyheter | 1 minuter
0

Ta in riskkapitalbolag som delägare, vad ska vi tänka på?

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Hej Peter,Vi står... Läs mer
0

Hur ska vi tänka inför en fusion med ett annat företag?

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Vi är ett mindre... Läs mer
av Peter Tovman i Affärsutveckling | 1 minuter
0

Hur hanterar vi kunder som inte betalar eller ofta betalar sent?

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Vi har en del... Läs mer
av Peter Tovman i Experten | 2 minuter
0

Hur kan vi förbättra vår likviditet i företaget?

Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar. Hej Peter, vi är... Läs mer
1