Rebecca Krantz

Coach, föreläsare & utbildare på Holistic future i Orust
Rebecca Krantz här, norrlänning som driver mitt företag, Holistic future på västkusten , men har även resten av Sverige (och delvis världen) som arbetsfält.
Jag har både utbildning och lång erfarenhet inom projektledning (framför allt inom marknadsföring och events) och coachning. Jag är parallellt med det brett utbildad inom träning och hälsa, samt dansat sedan jag var en tvärhand hög. Utifrån mina olika arbetsområden började jag för ca sex år sedan intressera mig mer för hjärnan och dess förutsättningar och begränsningar den ger oss. Samt hur vi med rätt val och tankar kan se till att den fungerar optimalt. Därför arbetar jag mycket holistiskt när jag coachar och/eller projektleder. Jag brukar säga att jag "Systemutvecklar individer, team och företag" - då vi alla är systemiska och behöver ha en förståelse i det när vi vill till något annat än vårt nuläge.

Jag tar utgångspunkt i invididen, även om det är ett team eller företag/organisation som ska coachas. Lägger vikt vid reflektion för att finna ut intentioner (syften), önskade tillstånd, ramsättningar och göranden, för att se till att hjälpa i rätt riktning med enkla verktyg. Förändring och utveckling kan skapa känslor som oro, rädsla, frustration mm. Därför hjälper jag företag att börja i rätt ände, bidra med nyckelfaktorer som skapar en bättre kommunikation och därigenom underlättar och skapar en mer kraftfull väg mot det önskade nya. Jag utbildar också i självledarskap och struktur i projektledning.

Arbetar med något som vi inom Kommunikologi (jag är utbildad Kommunikolog) kallar för "Sorterad feedback", där jag hjälper individerna på ett företag att jobba med feedback på ett sätt som inte kräver en indelning i negativt och positivt. Vi sorterar och ger feedback på det som är, utan att tolka och lägga in värderingar. Inte alltid lätt, men väldigt effektivt när det fungerar. Goda tillstånd leder till en bättre arbetsmiljö. För alla.

Inslag från föreläsningar

Aktivitet

  • Antal foruminlägg: 0 st
  • Antal artiklar: 2 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 1 st
  • Följer 0 st
  • Följs av 1 st
Badges

Följer

Följs av

Forumaktivitet

Det finns ingen forumaktivitet att visa.