Susanna Ewerlöf

Advokat på Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå i Stockholm
Jag arbetar som advokat på Rutgersson & Arvenberg advokatbyrå. Vi är specialiserad på allmän affärsjuridik samt tvistlösning inom olika områden. Advokatbyrån är verksam inom en rad rättsområden såsom kommersiell avtals- och bolagsrätt, IT rätt, offentlig upphandling, tvistlösning i domstol, GDPR, arbetsrätt samt compliance m.m.

Vi arbetar med offentlig upphandling (såsom granskande, upprättande av anbud, förfrågningsunderlag och överprövningar i LOU mål vid domstolen), upprätta och granska olika typer av avtal (kund- och leverantörsavtal, konsultavtal), bolagsrättsliga frågor ( t ex aktieägaravtal samt aktieöverlåtelseavtal), tvistlösning i domstol, IT rätt (bl.a. serviceavtal, licensavtal, drift- och underhållsavtal). arbetsrätt (frågor kring uppsägning, anställningsavtal m.m.) samt frågor avseende GDPR.

Aktivitet

  • Antal foruminlägg: 8 st
  • Antal artiklar: 0 st
  • Antal forum-tack: 0 st
  • Antal gilla: 3 st
  • Följer 0 st
  • Följs av 1 st
Badges

Följer

Följs av

Forumaktivitet

Underkonsult där uppdragsgivaren går i konkurs

av Underkonsult där uppdragsgivaren går i konkurs i Juridik forum, affärsjuridik, företagsjuridik

För 3 månader sedan

Underkonsult där uppdragsgivaren går i konkurs

av Underkonsult där uppdragsgivaren går i konkurs i Juridik forum, affärsjuridik, företagsjuridik

För 3 månader sedan

Kund har invändning mot faktura 1,5 vecka efter förfallodatum

av Kund har invändning mot faktura 1,5 vecka efter förfallodatum i Juridik forum, affärsjuridik, företagsjuridik

För 3 månader sedan

Utdelningar och extra utdelningar samt utbetalningar

av Utdelningar och extra utdelningar samt utbetalningar i Juridik forum, affärsjuridik, företagsjuridik

För 4 månader sedan

Artiklar av Susanna Ewerlöf

Användaren har inte skrivit några artiklar ännu.