Jon Kihlman

Jon Kihlman

Artiklar av Jon Kihlman

Den onödiga etiken

Det är inte ovanligt att människor anser att det finns två parallella regelsystem: Ett juridiskt och ett etiskt eller moraliskt. En... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 2 minuter

Standardavtal: Leveranskontroller, bevisfrågor och felansvar

Leveranskontroller Liksom många andra standardavtal ger NL 01 i p. 5–8 köparen en möjlighet att företa leveranskontroller, med... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 8 minuter

Standardavtal: Felbedömning och felaktigt utförda tjänster

Tid och plats för felbedömning NL 01 – och flera andra standardavtal – avviker från köplagens system genom att begränsa... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 8 minuter

Standardavtal: Avtalstolkning och Terminologi

Avtalstolkning Avtalstolkning bygger bl.a. på respekt för parterna. Den som tolkar ett avtal skall vara ”artig” mot den eller... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 7 minuter

Den dispositiva regleringen

Köparens befogade förväntningar De köprättsliga principerna för felbedömning är enkla och klara. En vara är enligt 17 § 3... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 6 minuter

Fel i standardavtal

Att standardavtal – liksom avtal i allmänhet – avviker från den dispositiva bakomliggande regleringen är en självklarhet. De... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 3 minuter

Avtalsvillkor som motverkar försäljning

Schablonbilden av en säljare innefattar att den prisar sina produkter och gärna antyder att de är bättre än vad som egentligen är... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 2 minuter