Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Retorik betyder konsten att övertyga

Dela artikeln
tisdag, 27 april 2010 0

Retoriken är en gammal konst som blivit aktuellare än någonsin. I det stora flödet av information i dagens samhälle gäller det att kunna väcka intresse hos åhöraren och att tala väl för sin sak. Det gäller kort sagt att kunna konsten att övertyga.

Retorikens grunddelar

Retoriken har förändrats lite sedan antikens dagar. Dess grundpelare består. Området delas in i fem olika delar, som tillsammans bildar vägen till ett komplett och övertygande tal.

Inventio – genomtänkt innehåll

Inventio är den del av retoriken där ämnen och argument samlas ihop. Frågor som vad, vem, när, var, hur och med hjälp av vad hjälper retorikern att samla ihop den information som behövs för att skapa ett gripande tal.

Dispositio – den slagskraftiga ordningen

Den del av retoriken där den insamlade informationen struktureras upp kallas dispositio. Infprmationen sorteras upp och får en ordningsföljd. Den beprövade uppdelningen är:

  • inledning där publikens vilja att lyssna väcks
  • berättelsen där bakgrunden till talet tas upp
  • tesen där talets kärna återfinns. Vad är det som är syftet med talet, vad är ståndpunkten?
  • Argumentationen där talaren bevisar eller talar för sin tes.
  • Avslutningen där en sammanfattning av det viktigaste i talet återges.

Elocutio – anpassa till målgrupp

När ordningsföljden är fastslagen väljs ett passande språkbruk för talet. Språkvalet beror på målgrupp, på det mål som finns med talet och ska även spegla den egna personligheten.

Memoria – lär dig talet

Texten är klar. Nu gäller det att memorera talet så att det framstår som om talaren berättar fritt ur hjärtat. Det finns ett antal olika minnestekniker inom den retoriska konsten att ta till.

Actio - framträdandet

Talet framförs. Orden sitter på plats, och det som är viktigt i actio är att finna rätt tonfall och ett passande kroppsspråk, detaljer som är minst lika viktiga som framställningen. Det avgör hur talaren uppfattas och om han eller hon ses som trovärdig.

För att åstadkomma ett bra retoriskt tal är det viktigt att acceptera mottagaren som den är. Genom att se konsten att övertyga som en rolig utmaning blir det lättare att också förmedla sina ståndpunkter på ett positivt och genomtänkt sätt. Det lönar sig i längden.

Ämnen

Välj kommun från listan