Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Så beräknas skatt på utdelning 3:12 reglerna - uppdaterad med nyheter för 2019

Dela artikeln
söndag, 23 december 2018 73
Så beräknas skatt på utdelning 3:12 reglerna - uppdaterad med nyheter för 2019

3:12-regelverket styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. Idag anses reglerna vara gynnsamma och det på grund av att reglerna lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg.

Hur stor utdelning du som fåmansföretagare kan ta beror dels på hur mycket utdelningsbara medel som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Vill du läsa mer om utdelningsbara medel - läs här.

Oförändrade 3:12 regler 2019

Efter att den senaste regeringen kommit med en rad förslag som inte implementerats så är det inför 2019 osannolikt att det kommer att ske några större förändringar, förutom de årliga beloppsförändringarna.

Budgeten som röstades igenom innehåller en utfästelse om att hindren för generationsskiften ska tas bort, något som i och för sig kan påverka utformningen av 3:12 reglerna, men sannolikt inte till det sämre.

Nedan förklarar jag hur reglerna fungerar, vilka belopp som gäller samt ett antal situationer där du bör vara lite extra uppmärksam.

Missa inte: 21 tips för skatteplanering i aktiebolag du bör ha koll på

Ditt gränsbelopp

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ditt gränsbelopp. Endast utdelning under ditt gränsbelopp blir beskattat till 20 %.

Det finns två sätt att beräkna ditt gränsbelopp, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger dig det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln - schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär att ditt gränsbelopp räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

 • Schablonbelopp för 2018: 169 125 kr
 • Schablonbelopp för 2019: 171 875 kr
 • Schablonbelopp för 2020: 177 100 kr

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets totala löner. Underlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som ditt gränsbelopp. Huvudregeln kan ge betydligt högre gränsbelopp än förenklingsregeln om bolaget har stora löner.

Här är minimilönegränserna för att kvalificera sig för huvudregeln:

Utdelning under 2018 som deklareras 2019

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB).

Utdelning under 2019 som deklareras 2020

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB).

Utdelning under 2020 som deklareras 2021

 • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 618 240 kr (9,6 IBB).

Här hittar du en förtydligande artikel med räkneexempel för vad som gäller för bolag som beslutar om utdelning under 2019.

Relaterad läsning: Se fler skattetips här

Var extra uppmärksam vid följande situationer:

 • Om du äger mindre än 4 % - här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till.
 • Innan exit, då bör det ses över om köpeskillingen understiger ditt gränsbelopp och om inte – vilka andra alternativ som finns tillgängliga för dig. 
 • Om du äger flera bolag bör det ses över att rätt regel används i rätt bolag då det finns begränsningar som behöver tas hänsyn till. 
 • Om du nyligen startat ditt bolag – här bör det ses över från och med när du får tillgodoräkna dig förenklingsregeln och om du kvalificerar dig för huvudregeln.
 • Om du äger via holdingbolag bör både frågan om dubbel koncerntillhörighet och löneuttag ses över.
 • Om du ökat eller minskat ditt ägande i bolaget – det påverkar beräkningen av både förenklingsregeln och huvudregeln.
 • Om du planerar att ge bort dina aktier alternativt sälja dem för ett mindre belopp. Här är det enkelt att gå fel med stora konsekvenser och det finns flertalet rättsfall att ta hänsyn till.
 • Om bolaget har ett externt passivt ägande på mer än 30 % kan det vara så att 3:12 reglerna inte är tillämpliga.
 • Om du planerar att ta en större utdelning än ditt gränsbelopp, bör hänsyn tas till takbelopp och ditt löneuttag under året.

Tänk på att även en liten förändring kan ge stora skattemässiga konsekvenser när vi kommer till ägarförändringar. Om du inte själv känner dig bekväm med att hantera skattesituationen som uppstår då kan det vara en bra idé att prata med din revisor eller redovisningskonsult.

Hur stor aktieutdelning får man ta?

Vill du också veta hur stor aktieutdelning man får ta, när man får ta utdelning, hur skatten på utdelning deklareras, när skatten på utdelning betalas, hur man bokför utdelning mm. Läs då vidare i min artikel ”Hur stor aktieutdelning får man ta?” som hanterar just de frågorna.

Se även: 14 avdrag i aktiebolag och enskild firma du inte vill missa

Kommentarer

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi torsdag, 06 december 2012

  Hej Lars!
  Utdelning enligt huvudregeln under 2013 beräknas på löner utbetalda under 2012. Utdelningen deklareras 2014. Uppfyller ni inte lönekraven som ställs i huvudregeln så får ni dela på ett schablonbelopp.
  //Antti

 • Lars
  Lars torsdag, 06 december 2012

  Hej Antti, En riktigt bra samanställd artikel!!. Vill bara kolla en uppgift jag fått av en revisionskonsult men som jag hela tiden misstänkt var fel.
  Frågan är egentligen rätt enkel. Startade ett AB med en kompanjon dec 2011. Har tot betalat ut drygt 1 milj i löner 2012. Nu frågan: Kan vi lyfta lönebaserat utrymme 2013 eller först 2014?
  Lasse

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi måndag, 26 november 2012

  Hej Uffe,
  Det finns en överhängande risk för att det upplägget är en dålig lösning. Även om du fakturerar provisionen från ett av dig ägt bolag så finns det en riskt för SKV kommer att betrakta provisionen som om den skulle avse lön. Så gör inte så utan att undersöka saken närmare.

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi måndag, 26 november 2012

  Hej Olof,
  Om ni inte är närstående till varandra så ska var och en av er ta ut en lön på minst 6 IBB + 5% av löneunderlaget eller 10 IBB för att ni ska få räkna enligt huvudregeln. Om du tagit ut tillräcklig lön men inte de andra så räknas ditt K10 underlag upp enligt huvudregeln och de andra ägarnas K10 underlag räknas upp efter förenklingsregeln. Oavsett om du räknar efter förenklingsregeln eller huvudrageln får du bara räkna upp motsvarande din ägarandel.

 • Olof Sandberg
  Olof Sandberg måndag, 26 november 2012

  Hej,

  tack för en bra artikel!
  Jag har en fråga gällande
  "Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2012 måste ägare eller närstående till ägare ha tagit ut en lön under 2011 på minst 312 600 kr (6 IBB) + 5 % av löneunderlaget eller 521 000 kr (10 IBB)."
  Vad ingår i begreppet "ägare" i detta fallet? Innebär det att alla ägare tillsammans (i mitt fall 4st) skall ha tagit ut en gemensam lön på minst 512 000kr, eller måste varje ägare var och en ha tagit ut egen lön över detta belopp. Vi 4 är inte närstående.
  Om jag tagit ut lön över detta belopp men inte de övriga, höjs då gränsbeloppet för mig men inte för företaget?

 • Uffe
  Uffe onsdag, 14 november 2012

  Hej
  Tack för en intressant artikel och tråd här.
  Jag kommer att få en del av min lön utbetald som provision i framtiden.
  Skulle jag kunna låta provisionsdelen gå in i ett bolag som jag sedan tar utdelning ifrån istället för lön.? eller kan man ta en del som lön och en del som utdelning? Uffe

 • Antt J. Niemi
  Antt J. Niemi onsdag, 31 oktober 2012

  Hello Karma,
  Japp, under förutsättningen att ni ägde aktierna vid ingången av räkenskapsåret och att ni som privatpersoner inte utnyttjar fler schablonbelopp i andra bolag ägda av er.

 • Antt J. Niemi
  Antt J. Niemi onsdag, 31 oktober 2012

  Hej Fredrik S.
  Roligt att du tycket att artikeln var bra.Schablonbeloppet blir 150 150 kr för 2013 enligt tidningen koncist. Jag planerar att uppdatera artikeln efter att budgetpropositionen antagits av riksdagen!

 • Karma12
  Karma12 fredag, 19 oktober 2012

  Vi är två delägare och de enda som jobbar i bolaget. Har vi då 143275/2 = 71600 vardera att nyttja till låg beskattning?

  Tack //T

 • Fredrik S
  Fredrik S måndag, 08 oktober 2012

  Hej och tack för en bra artikel. Vet man redan nu hur det ser ut för 2013? Så att man kan planera lite inför framtiden 8).

 

Välj kommun från listan