Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföra traktamenten

Dela artikeln
måndag, 23 juni 2014 0

Traktamente är den ersättning som den anställde kan få när denne reser i tjänsten. Det ska täcka de ökade levnadskostnaderna som man får under tjänsteresan, såsom logi, högre måltidskostnader och diverse småutgifter. Betalar arbetsgivaren för maten så ska den anställde ha lägre traktamente.

Skatteregler för traktamente

När man ska hantera traktamenten är det viktigt att tänka på att det finns både skattefria och skattepliktiga traktamenten. De skattepliktiga traktamentena beräknas precis som den vanliga lönen medan man inte påför några sociala avgifter eller drar någon skatt på de skattefria traktamentena.

För att ett traktamente ska vara skattefritt så måste den anställde övernatta minst en natt under tjänsteresan. Den anställde måste även resa till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Vid skattefria traktamenten ska arbetsgivaren markera med ett kryss på kontrolluppgiften men den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte göra avdrag för det.

Exempel på bokföring av traktamente

Du har betalat ut traktamente för en anställd som varit borta på tjänsteresa i två dagar. Traktamentet ligger på 300 kronor per dag varav 210 kronor är skattefritt. På den delen som är skattepliktig dras även skatt enligt följande.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7321

Skattefria traktamenten

420

 

7322

Skattepliktiga traktamenten

180

 

7511

Sociala avgifter

58

 

1910

Kassa

 

832

2710

Personalskatt

 

68

2730

Sociala avgifter och speciell löneskatt

 

58

Schablonbelopp för traktamente inkomståren 2013-2014

 

I Sverige

Utomlands (Skatteverkets tabell)

Hel dag

220 kr

Ett helt normalbelopp

Halv dag

110 kr

Ett halvt normalbelopp

Efter tre månader

154 kr per hel dag

70 % av normalbeloppet per hel dag

Nattschablon

110 kr

Ett halvt normalbelopp

Det räknas som halvdag om den anställde åker hemifrån efter klockan 12 eller kommer hem före klockan 19.

Utlandstraktamente

På Skatteverkets hemsida finner man alla rekommenderade traktamentesbeloppen för de olika länderna. Skatteverket bestämmer årligen om dessa ska ändras så det bästa är att se hur det står till just nu för just det landet din anställda åker till.

Även vid resor utomlands minskas traktamentesbeloppet om arbetsgivaren betalar för maten. Här är de procentsatser som beloppen då minskar med:

  • 85 procent vid helt fri kost
  • 70 procent vid fri lunch och middag
  • 35 procent vid fri lunch eller middag
  • 15 procent vid fri frukost

Exempel på bokföring av utlandstraktamenten

Du har betalat ut ett traktamente till en anställd som varit utomlands på 8000 kronor varav 7852 kronor är skattefria och 148 kronor är skattepliktiga. Du kan då bokföra detta så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7323

Skattefria traktamenten

7852

 

7324

Skattepliktiga traktamenten

148

 

7511

Sociala avgifter

47

 

1910

Kassa

 

7956

2710

Personalskatt

 

44

2730

Sociala avgifter och speciell löneskatt

 

47

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan