Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Så går avstämning granskning av bokföringen till

Dela artikeln
tisdag, 24 juni 2014 0

Innan du kan använda dig av resultat- och balansrapporten vid beslut så bör du se till att de till punkt och pricka stämmer. Detta är även viktigt att göra innan du arkiverar din bokföring då det är viktigt att den är korrekt och att det senare kan vara svårt att minnas och se vilka fel som finns.

Det bästa är att göra en granskning av resultat- och balansrapporten varje månad eller iallafall varje kvartal så att du hela tiden följer med och ser att den är riktig.

Granska huvudboken

När du bokfört en period klart så kan du ta ut en huvudbok för perioden. I den kan du se en tydlig bild över vad som bokförts då den innehåller en sammanställning av alla verifikationer i kontonummerordning. I listan kan du även utläsa verifikationsnummer, text och belopp så att du smidigt kan se om något är fel. Ett tips är att skriva ut den med stor text och mellanrum mellan raderna så att du enkelt kan göra anteckningar om du finner något som måste ändras.

Börja med att gå igenom alla balanskonton och jämför med utdrag från bank och andra underlag. Oftast är det svårast att upptäcka fel som uppstår om det är någon verifikation som missats så därför är det bra att börja med dessa. När du är klar med balanskontona och ser att de stämmer då kan du även vara säker på att resultatet stämmer. Sedan kan det även vara bra att kolla av resultatkontona. Ett tips här är att skicka ut en momsrapport för att kontrollera att omsättningen stämmer överens med momsen.

När du sedan funnit ett fel så är det dags att göra en avstämningskontering.

Exempel på avstämningskontering

Vid avstämningen finner du att både plusgiro och bankkonto är fel. När du går igenom felen så finner du att en överföring mellan dessa på 5000 kronor blivit fel så nu måste det rättas.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

10000

 

1920

Plusgiro

 

10000

Tips för att avstämningen ska gå smidigare

  • Om du registrerar dina verifikationer direkt i dataredovisningen så har du möjlighet att ge verifikationerna en förklarande text. Detta kan underlätta avstämningen markant då du enklare kan se vad verifikationen handlar om. Skapa förkortningar så att du så utförligt men kort kan beskriva en händelse. Visst det tar längre tid att göra verifikationen men du kommer spara in den tiden senare.
  • Istället för att klumpa ihop flera affärshändelser så blir det lättare att sköta avstämningsarbetet om affärshändelserna kommer var för sig.
  • Om du har långa listor att gå igenom och du inte vet var felet ligger så kan det hjälpa att dela upp listan. Stämmer saldot efter halva listan? Ja då har du bara andra halvan att titta på.
  • Vet du vilken summa det är som är fel kan det vara bra att söka efter just den summan eller halva den summan. Då ett belopp bokförs fel så blir ofta felet dubbelt så stort.
Ämnen

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan