av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1215 artiklar

Neste är världens största producent av förnybar diesel. Nestes produkter minskar årligen de klimatpåverkande utsläppen med 8.3 miljoner ton (2017), jämförbart med att ta bort tre miljoner bilar från vägarna under ett år.

Neste är ett globalt bolag med rötterna i Finland som genomgått en transformation från att vara en producent av fossila bränslen, till att fokusera på förnybara lösningar. En omvandling som har varit framgångsrik. Neste är idag världens största producent av förnybar diesel med en produktion på 3,5 miljoner kubikmeter per år, och kapaciteten utökas ständigt för att möta den ökade efterfrågan på förnybara bränslen. Målsättningen är att nå upp till 5,1 miljoner kubikmeter år 2022.

Fakta om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Neste erbjuder ett globalt utbud av tjänster och produkter som gör det möjligt för deras kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste tog andraplatsen på listan över världens 100 mest hållbara företag 2018 som presenteras av den ledande tidningen Corporate Knights. 

Det är en välkommen kapacitetsökning som kommer att behövas, bland annat för att Sverige ska kunna nå ett av världens mest ambitiöst uppsatta klimatmål. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och transporter är ett centralt område för att uppnå det målet. Sverige är därför en viktig marknad för förnybara drivmedel och under hösten började Neste sälja sin förnybara diesel (HVO) under Nestes eget varumärke, Neste MY Förnybar Diesel.

Neste MY är en förnybar diesel med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp än fossil diesel och kan därmed bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Neste MY:s styrka ligger i att det kan produceras av råvaror som tidigare endast betraktats som avfall. Dessa blir nu en potentiellt värdefull resurs för att framställa framtidens drivmedel.

Neste använder redan idag ett tiotal olika råvaror i produktionen av förnybar diesel. Lars Peter Lindfors är teknisk chef på Neste och doktor i kemiteknik, utbildad bland annat vid Chalmers i Göteborg. Han och hans team vann nyligen som första kommersiella aktör ett av världens mest prestigefulla hållbarhetspris, Eric and Sheila Samson Prize, för sin upptäckt NEXBTL, som gör Nestes produktion möjlig.

- Vi fortsätter kontinuerligt att jobba med nya råvaror, exempelvis fetter av låg kvalitet, som gammal matolja från restaurangbranschen. Vår ambition är att hitta ännu fler råvaror som kan användas till produktion av förnybara produkter framöver, säger Lars Peter Lindfors.

Att skapa klimatnytta är ett viktigt mål för Neste, samt att det ska vara lätt att använda Nestes produkter. Neste MY Förnybar Diesel gör användaren fossilfri på bara fem minuter. Den kemiska strukturen hos Neste MY är identisk med fossil diesel och innebär därmed inga förändringar eller försämringar i prestanda. En vanlig dieselmotor kan alltså tankas med Neste MY och köras precis som vanligt. Neste MY finns tillgängligt hos en rad återförsäljare på över 50 publika stationer runt om i Sverige och dess goda köldegenskaper gör att drivmedlet kan användas i hela landet, året runt.

Att använda Neste MY Förnybar Diesel kan hjälpa kommuner, företag och organisationer att göra en snabb och enkel omställning och därmed uppnå sina klimatmål utan att behöva kompromissa med funktionalitet.Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.