av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1215 artiklar

Bolag som agerar hållbart har större chans att klara sig och växa långsiktigt. För dem med siktet inställt på hållbara transporter finns det ett fossilfritt bränslealternativ som inte kräver några investeringar i en ny fordonsflotta.

Miljö, klimat och hållbarhet är frågor som fått ett stort genomslag på kort tid. Klimatfrågan har seglat upp som en av de viktigaste politiska frågorna i val, med aktivister som Greta Thunberg i spetsen.

För näringslivets del finns det sedan 2017 krav på hållbarhetsredovisning för vissa bolag. Även bolag som inte har lagkrav på att arbeta med egna hållbarhetsmål inser att det är viktigt. Den starka politiska opinionen för miljö- och klimatfrågor påverkar ett flertal konkurrensfaktorer. Unga talanger värdesätter hållbarhet när de väljer företag att arbeta för och i offentliga upphandlingar ställs allt hårdare krav på exempelvis klimatpåverkan.

Denna utveckling är något svenska företag måste förhålla sig till. Faktum är att ett aktivt hållbarhetsarbete är viktigt, men omställningen kräver både tid och resurser. Många företag känner oro för hur de ska kunna göra sin verksamhet hållbar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Fakta om Neste

Neste är ett globalt bolag med rötterna i Finland. Neste skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Neste är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter och erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin. Produkter som alla syftar till att hjälpa kunderna att reducera ditt koldioxidavtryck.

2018 var Nestes nettoomsättning 14,9 miljarder euro. I januari 2019 rankades Neste som nummer tre bland världens mest hållbara företag.

Transporter är ett område som är ytterst viktigt ur hållbarhetssynpunkt. Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Det är även ett av de områden där regeringen har satt ambitiösa mål om minskad klimatpåverkan.

Transportintensiva företag står alltså inför en utmaning; att uppnå sina hållbarhetsmål på ett kostnadseffektivt sätt. Många olika hållbara transportlösningar kommer att behövas för att lösa utmaningen. I debatten idag fokuserar man ofta på elektrifiering, men en övergång till elfordon går rätt långsamt och kan bli kostsamt för företagen. Att byta ut fordon innan deras avskrivningstid gått ut är en utgift som kan vara påfrestande för många.

Ett alternativ är Neste MY Förnybar Diesel som även kallas HVO100. Det är ett fossilfritt biobränsle, med mycket goda köldegenskaper. Neste MY kan tankas i alla dieselmotorer och kan blandas med vanlig fossil diesel i valfri mängd, eftersom de två bränsletyperna har samma kemiska sammansättning. Att gå över från fossil diesel till rent Neste MY ger en minskning av växthusgasutsläppen på upp till 90 procent och en avsevärd minskning av de lokala utsläppen. Bränslet framställs av avfall och rester som exempelvis animaliska fetter från kött- och fiskindustri och matolja. Neste MY Förnybar Diesel produceras av det finska bolaget Neste, världens största leverantör av förnybara bränslen.

Ett av de bolag som ställt om till Neste MY Förnybar Diesel är det skånska avfalls- och materialhanteringsföretaget Carl F. Bolaget ville hitta ett fossilfritt och hållbart alternativ som inte krävde investeringar i nya fordon.

”Vi är ett familjeföretag, så när vi väl bestämde oss för en miljövänlig väg framåt gick det fort. När vi fick höra om Neste MY Förnybar Diesel kollade vi med leverantörerna av våra fordon för att få godkänt att tanka Neste MY. Det var inga problem och vi kunde börja tanka alla fordon direkt” berättar Bosse Bodenäs, produktions- och teknikansvarig på Carl F.

Att ställa om till Neste MY Förnybar Diesel är ett effektivt sätt för ett företag att uppnå sina miljö- och hållbarhetsmål, utan investeringar i nya fordon.Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.