av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar
När spelmarknaden i Sverige omreglerades tillkom det flera nya regler och krav. Detta innebar bland annat att bolagen från och med den 1 januari måste ha en godkänd licens utfärdad av Spelinspektionen. De är nu mera skatteskyldiga och måste betala en vinstskatt på 18 procent. Men det följde också andra krav och som på flera sätt är mycket viktigare än de andra. Det tillkom nämligen ett ökat spelansvar och en omsorgsplikt. 

Alltid varit grundsyftet

 

Tittar man bakåt i tiden ser man tydligt att syftet med lagstiftningarna gällande spel alltid har bottnat i att man vill skydda spelarna från olovligt och osunt spelande. Detta låg till grunden för monopolet som kom att råda, och kritiseras, i många år. Men precis som med allt annat blir lagar och regler förlegade, och när internet kom fyllde dessa inte längre någon funktion. För att återigen ha en lagstiftning som satte spelarens säkerhet först, fanns det inget annat sätt än att omreglera spelmarknaden för att bättre passa tiden.

Laptop och kaffe

("Outside with Laptop and Coffee" (CC BY 2.0) av jscheel.)

Från och med 2019 gäller det alltså nya regler för alla som bedriver spelverksamheter, både på nätet och i den verkliga världen, och samtliga har belagts med ett ökat spelansvar och omsorgsplikt.

Innebörden av en omsorgsplikt

Den så kallade omsorgsplikten innebär flera saker. Bland annat måste alla spelaktörer med en licens skydda spelarna från ett överdrivet spelande och bistå med hjälp för att minska spelandet om det finns tecken på en osund överdrift. För att uppfylla det här kravet måste spelaktörerna granska spelarnas beteende samt erbjuda möjligheten att kunna stänga av sig.

 

Trots att det är först nu som omsorgsplikt är ett krav, finns det spelverksamheter som redan praktiserar detta och som har förfinat tekniken för att hjälpa spelaren. Det finns i dag prediktiva verktyg som kan vara med och bistå spelaren, och spelbolaget, att avgöra om hen tillhör en riskgrupp. Genom dessa kan spelaren även begränsa sitt spelande i både tid och summa. Detta har länge varit en viktig del i arbetet hos mr green co, vars målsättning är att forma framtiden för spelindustrin på nätet, och bidra till en bättre spelupplevelse. Detta gäller oavsett vilken av deras prisbelönade spelkategorier man väljer att spela på.

Spelbord

("Gamble" (CC BY-ND 2.0) av jetglo.)

Vikten av spelansvar

Det rådde till en början delade åsikter om kravet på omsorgsplikt. Räckte det inte med att spelbolagen belades med spelansvar, var det några som undrade. Men spelansvar och omsorgsplikt är inte samma sak. Spelansvar innebär att aktören bär ett ansvar för att minska risken för att spelaren utvecklar ett problem. Omsorgsplikten innebär att aktören måste agera om problem skulle uppstå och därmed bistå med hjälp. Omsorgsplikten är alltså en förlängning av det ansvar som de flesta aktörer vidtog även innan den nya lagen trädde i kraft. Redan nu har man sett en ökad medvetenhet hos de licensierade företagen gällande vikten av såväl ansvar som omsorg, vilket var en av förhoppningarna innan lagändringen trädde i kraft.

Vad resultatet av den omreglerade spelmarknaden kommer att bli kan bara tiden avgöra, men av det man hittills har sett ser det ut att vara positivt.

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 1 år sedan
Beroendeframkallande produkter har alltid omgärdats av offentlig omsorg. Begränsning av alkohol och tobaksreklam är exempel som få ifrågasätter.

Spelberoende är precis vad det heter, en beroendesjukdom.
Nu har spelbranschens vårdslösa marknadsföring nått nivåer där där regeringen
uppmärksammats och går ut med en from önskan om att spelbranschen skall sanera sig själv.

Beroendeproblematik kan bara hållas tillbaka genom försvårande av åtkomst till
beroendeframkallande medel och evidensbaserad behandling av redan beroendesjuka.