Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Sociala medier är ett viktigt arbetsverktyg för företagare

Dela artikeln
måndag, 20 oktober 2014 0

social mediaDe sociala medierna blir en allt viktigare del av arbetslivet. Idag finns det ett antal olika plattformar att välja mellan, däribland Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ och Youtube. Något annat som har kommit att växa mycket snabbt är bloggar. Från att ha varit något privat, så ser vi idag många företags och affärsinriktade bloggar. Hur kan vi då förstå den här utvecklingen?

Jo det handlar om att företag idag bygger sina varumärken digitalt, istället för att lägga ner massvis med pengar på annonser i tidningar. På det här sättet når de många fler än om de bara annonserar och marknadsför sig i olika lokala, regionala och nationella tidningar. Många företag är idag ägda av olika internationella aktörer, och då blir det ännu viktigare att lägga både tid och pengar på att bygga och utveckla sitt varumärke på den internationella och globala marknaden.

Fortfarande ser vi dock att det finns en skepsis bland en del företag kring att vara närvarande och aktiva i de sociala medierna. Varför är det så med tanke på hur snabbt utvecklingen går? Det som företagen i första hand är rädda för är (1) att det tar för mycket tid i anspråk då de upplever att det finns viktigare saker att fokusera på. Andra orsaker som företagen lyfter fram är (2) att det kostar pengar, och (3) att de tappar kontrollen, (4) att det är en tillfällig fluga, och (5) de vet inte vad närvaron i de sociala medierna ger deras företag.

Hur kan vi då resonerar runt det här? Till en början så handlar det om att erbjuda företagen utbildning i sociala medier, och då visa för dem vilka enorma möjligheter det finns vad gäller att skapa nya affärer. Det går att göra genom att bland annat visa för dem att deras nuvarande och potentiella kunder finns på olika plattformar där de själva bör finnas. Nästa steg måste bli att företagen får lära sig att bygga sitt varumärke i de sociala medierna och att utarbeta en långsiktigt hållbara strategi för sin närvaro, men även att omvärldsbevaka vad konkurrenterna gör. Att det kostar pengar stämmer inte heller helt och hållet.

Det är gratis att sätta upp och utveckla en profil i de sociala medierna, men det som kostar är att bedriva en aktiv marknadsföring, då Facebook uppmuntrar professionella användare av gillasidor att betala för att öka sin synlighet. Sedan kan det givetvis kosta pengar om företaget väljer att satsa på att anlita externa experter, då konsulter tar bra betalt för sin arbetstid. Genom att vara aktivt närvarande och hela tiden övervaka sin sida och det som händer där så går det att ha kontroll över sitt budskap och sitt varumärke. Har företaget ett tydligt och ärligt uppsåt med sin närvaro och byggandet av sitt varumärke så kommer det att gynna företagskulturen.

Tyvärr är många företag rädda för att satsa på de sociala medierna, därför att de tror precis som det var en gång i tiden med Internet, att det bara är en tillfällig fluga som kommer att blåsa över. Men, hittills har det visat sig att de sociala medierna är här för att stanna. Vi ser hur närvaron i de sociala medierna har kommit att sprida sig över världen, och när fler platser på jorden kopplas upp så kommer helt nya möjligheter att skapas. En annan rädsla som finns ute bland en del företag är att de inte vet vad närvaro i de sociala medierna ger deras verksamhet. Ett av de stora utmaningarna är att sociala medier är något som konstant förändras, och det finns i dagsläget inte några riktigt bra metoder för att mäta vad det tillför olika företag, och det gäller på både kort och lång sikt.

Allt är inte positivt i de sociala medierna, och redan när företaget lägger upp sin strategi för att bygga sitt varumärke i de sociala medierna, så gäller det att förbereda sig på att kritik alltid kommer förr eller senare. Ett företag eller en organisation som är ny på de sociala medierna behöver vara medvetna om att många plattformar fungerar lite som en privat social sfär eller vårt eget vardagsrum. Därför gäller det att inte vara för kommersiell, utan ta små steg framåt för att människor, men även andra företag ska tycka det är intressant att följa er, gilla er eller bli era vänner i de sociala medierna.

Välj kommun från listan