av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1228 artiklar

Otydliga fakturor, utdragna påminnelseprocesser och oklara interna rutiner vid krav- och kredithantering. Fallgroparna till kreditförluster är många men lätta att undvika. Med en kreditpolicy för företaget kan obetalda fakturor vara ett minne blott.

 

Alla företagare vill kunna känna sig trygga med att de kommer att få betalt av sina kunder. De allra flesta kunder sköter också betalningen som de ska, men dessvärre finns det undantag. Därför är det smart att i förväg ha tänkt ut hur man ska agera det när det händer. Det är lika viktigt att ha i åtanke när det gäller befintliga kunder, som nya. Det är nämligen bland de befintliga kunderna som nästan 80 procent av företagens kreditförluster sker. 

Anna Hermansson, försäljningschef på Intrum, menar att det finns lätta och effektiva sätt att minska kreditförlusterna utan att äventyra kundrelationerna:

– Det kan vara känsligt att göra en kreditupplysning på en befintlig kund. Med automatisk bevakning håller du dig ständigt uppdaterad och kan snabbt agera om det sker stora förändringar, säger hon.

Länktips

Här hittar du Intrums guide för kreditpolicy: Så kan du förebygga sena betalningar.

 

Känner du att du har svårt att få betalt trots bra rutiner?

Använd en inkassotjänst – det ökar kundens betalningsvilja och sparar dig tid och frustration. Läs mer om hur inkasso fungerar här >>

 

Försenade eller rent av uteblivna betalningar kan påverka verksamheten mer än vad man kanske först tror. Kanske blir en investering tvungen att vänta eller en annan affär påverkad? Oavsett konsekvenserna så behöver du ha en plan för hur du ska förhindra att en sådan situation uppstår. 

En kreditpolicy är lätt att sätta ihop. Faktiskt så pass lätt att vissa kanske avfärdar den som överflödig. Men att tydligt formulera riktlinjer kring hur företaget ska hantera vägen från faktura till betalning är det bästa du kan göra. Både för att säkra upp goda relationer till pålitliga kunder och för att du ska kunna känna dig säker på att betalningarna kommer in som de ska.

Anna Hermansson betonar att en kreditpolicy dessutom underlättar med att skapa gemensamma arbetssätt.

– Policyn ska beskriva företagets interna processer för krav och fakturering. Den ska vara tillgänglig för alla i företaget och det är viktigt att den finns nedskriven. Det skapar en kontinuitet och gör det enklare för alla att förstå och följa – inte minst för nyanställda, säger hon.

Annas bästa tips för säkra och effektiva faktureringsrutiner:

1. Kreditupplysningar som företagsstandard. Innan ni tar i hand på affären behöver du granska kundens historik. En kreditupplysning gör att du får en bättre bild av vem du har att göra med och att du kan minska risken för kreditförluster.

2. Fakturor utan frågetecken. Vad är det som har köpts? Hur ser betalningsvillkoren ut? Vad händer om kunden inte betalar i tid? En tydligt formulerad faktura kan både förekomma en kreditförlust och göra det lättare för dig att hantera ärendet om betalningen ändå blir försenad.

3. Tydliga och snabba rutiner vid förseningar. Ju längre tid det går från att förfallodatumet passerat desto större risk att du inte får betalt alls. Se därför till att ta snabb kontakt med kunden. För att minska administrationstiden och ge tyngd till påminnelsen kan ett samarbete med ett finans- eller inkassoföretag vara en bra idé.

4. Tillgänglig policy för hela företaget. Krav- och kreditpolicyn ska inte bara ta upp hur ni ska hantera affärsrisken utan även ha tydlig beskrivning av kravhanteringen. Se till att samtliga medarbetare är införstådda med policyn och att den är formulerad på ett sådant sätt att där inte finns några oklarheter.

LÄNKAR:

Här hittar du Intrums guide för kreditpolicy: Så kan du förebygga sena betalningar.

Känner du att du har svårt att få betalt trots bra rutiner?

Använd en inkassotjänst – det ökar kundens betalningsvilja och sparar dig tid och frustration. Läs mer om hur inkasso fungerar här >>

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.