Kulturskillnader i affärslivet

Skillnader i kultur kan vara stor beroende på vart vi befinner oss i världen och vilka nationaliteter vi jobbar med. Krockar uppstår lätt, särskilt om man själv inte har erfarenhet av kulturen tidigare.

Det svenska affärslivet präglas oftast mer av t ex jämställdhet, jämlikhet, demokratiskt ledarskap, hålla tider och ärlighet. Det gör att det i kontakt och samarbete med människor från andra kulturer lätt kan uppstå friktion vad gäller chefskap, kommunikation i mötessituationer, punktlighet och tidsbegrepp och hur man ser på ordet sanning. Andra osynliga koder och kulturella särdrag som artighet, klädsel, kroppsspråk och förhandlingsteknik kan med utgöra grund för utmaningar som kan vara svåra att förutse.

På denna sida försöker vi samla artiklar och tips för att underlätta dina affärer och förståelse för dina affärskontakter.

0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
1
0
0
14