Motivation, vad det är och betyder för dig

Motivation, av ordet motiv, är de faktorer hos en individ som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål; helt enkelt en individs drivkraft. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi väljer att göra vissa saker före andra.

Teorierna är många. Här kan du läsa om forskarnas teorier om motivation.

15 tips som motiverar dina anställda

Nedan hittar du artiklar och tips om ämnet.

2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
2
1