Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn i Sverige köper varje år varor, tjänster och entreprenader för uppskattningsvis 500 miljarder kronor. Här finns alltså en stor potential för ditt företag. För när en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa in en vara eller en tjänst måste det normalt ske en offentlig upphandling.

Det finns några grundläggande principer för offentlig upphandling och de gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Principerna för all offentlig upphandling är principen om icke-diskriminering, om likabehandling, om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och principen om transparens.

Nedan har vi samlat fler tips och artiklar rörande ämnet.

1
0
0
0
0
0
1
0
2