Personalfrågor, HR: Vad det är och verktyg till din hjälp

Personalfrågor är det som berör de anställda i en organisation eller ett företag, även kallat HR (förkortning för engelskans Human Resources). Det kan handla om allt från rekrytering, intervjuer, medarbetarundersökningar, personalmöten och olika typer av samtal med de anställda till administration, personalbudget, arbetsrätt, planering och löner och lönesättning. Ämnet innefattar också saker som hur du motiverar din personal, erbjuder smarta löneförmåner till direkt jobbiga och för många stressfyllda situationer som uppsägning, hantera kriser och felrekryteringar.

Som du hör är det bred kunskap som behövs och ju mer ett företag växer är vanligt att ha flera olika medarbetare och chefer som arbetar med detta. Det kan också vara smart att ta in konsulter och expertis utifrån i vissa fall när det blir för tungt att ro.

Till höger har du en lista i bokstavsordning med mallar för nedladdning som är kostnadsfria för dig och ditt företag att ladda ner och använda.

Nedan har en flera artiklar om ämnet och du kan också söka efter nyckelord högst upp sidan för att hitta fler experttips.

0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0